Sett på bremsene, farlige vogntog må bort fra vegene

"Vi har sagt det før, og gjentar det igjen: Det må enda flere kontroller til på norske grenseoverganger."

Farlige vogntog må bort fra norske veger. Dette bildet er fra E136 i Romsdalen. Illustrasjonsfoto.  Foto: Evy Kavli

Leder

Det må et storstilt, norsk dugnadsløft til for å redde liv i trafikken, og å slå ring om den norske lastebilnæringa. For nå er de utenlandske vogntogene i ferd med å overta både vegene og transporten på vegene i Norge. Det er livsfarlig og vi må sette på bremsene.

Lastebileiere og sjåfører kritiserer ensidig pristenkning

Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet mener bedrifter som kjøper transporttjenester, tenker for mye på pris og ikke nok på sikkerhet.


Stadig får vi gjennom media høre om grelle eksempler fra trafikken. Det fortelles utallige historier om vogntog som ikke er rustet for norske vinterveger. Vi hører om utenlandske vogntogeiere som gambler med både ansatte og medtrafikanters liv. Og det berettes om vogntogsjåfører som er blottet for respekt for at vintre på norske veger krever både erfaring/kompetanse og godt skodde kjøretøy. Dette kan ikke fortsette.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende tilfellet var kanskje det som skjedde på Svinesund tidligere denne måneden da Statens vegvesen kontrollerte vogntog på veg inn i landet. 15 av 15 fikk kjøreforbud. Årsak: Utslitte dekk, ikke kjetting og dekk ikke egnet for kjøring på snø og islagt veg. Men vi har sett skremmende eksempler fra vårt fylke, også.

Vi har sagt det før, og gjentar det igjen: Det må enda flere kontroller til på norske grenseoverganger for å stanse de dårlig skodde vogntogene, som i det store flertall er utenlandske.

Hustad: – Må bli vanskeligere å frakte gods på veg

Ordfører Lars Olav Hustad (H) minnet jernbanedirektør Kirsti Slotsvik om at det er nå eller aldri.


Men kundene av transportørene kan også bidra i dugnaden. Leder Jim Klungnes i Yrkestrafikksjåførforbundet mener dem som kjøper transporttjenester er altfor lite bevisst på ansvaret sitt, både juridisk og moralsk. Til VG sier han at det må stilles strengere krav til valg av transportør. – Mange sparer på både sikkerhet- og lønns- og arbeidsbetingelser da det gir et konkurransefortrinn, sier Klungnes til VG.

Raumaværingen Klungnes har et godt poeng. Kjøpere av transporttjenester i Norge er nødt til å ta styringa. Det handler om å være bevisst og velge seriøse transportører blant de norske – og utenlandske – aktørene.

Debatt

Vil ha økt fokus på godstog i Norge - og på Raumabana spesielt

– Rauma kommune må fortsette arbeidet for å utvikle og styrke godstransporten på bane generelt og gjenoppta godstransporten på Raumabana spesielt.


Vi må ikke glemme at det også er seriøse aktører blant de utenlandske, og at det finnes useriøse blant de norske. Men hvis Statens vegvesen intensiverer de tekniske kontrollene på grenseovergangene, blir det tryggere på vegene, og levelig også for seriøse transportører.