Leder 9. februar 2019:

Stengt samband i et halvt år kommer ikke på tale

Statens vegvesen anbefaler å bygge ny ferjekai like ved Mix-kiosken.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Pendlere, transportører og brukere av Sølsnes-Åfarnes satte kaffen i halsen da de leste Åndalsnes Avis på nett onsdag og papiravisa på torsdag. Nyheten var at ferjesambandet kan bli stengt i inntil seks måneder mens ferjekaia på Åfarnes oppgraderes.


Forbereder ferjekaiene på Sølsnes og Åfarnes for elektriske ferjer:

Vegvesenet vil ha to kaier på Åfarnes

Statens vegvesen anbefaler å bygge både ferjekai og separat liggekai på Åfarnes.

Det er nesten så en ikke skulle tro at det er mulig å tenke i slike baner. Å stenge et så viktig ferjesamband i seks måneder får så alvorlige konsekvenser for alle som er avhengige av å komme seg over Langfjorden hver dag, at det må avvises. Vi forventer at fylkespolitikerne, når saka skal behandles i mars, finner bedre løsninger for kaiutbedringene.

Det var i onsdagens møte i samferdselsutvalget i fylket at Statens vegvesens Gisle Fossen la fram planene for nye ferjekaier på Sølsnes og Åfarnes. Kaiene må være ferdigbygd til 1. januar 2022 når den nye ferjekontraktsperioden igangsettes. Ettersom det også ligger inne ei bestilling om elektriske ferjer på Langfjorden fra 2024, må de nye ferjekaiene ha ladetårn som ferjene kan koples til.


Her er billettpris-forslaget for Sølsnes-Åfarnes

Hvis politikerne sier ja til det nye Autopass-regulativet, vil det bli Autopass-brikke ved ombordkjøring på Sølsnes-Åfarnes fra 1.1.2020.

Det er hvis bestillinga fra fylkeskommunen følges, at det kan bli stenging av sambandet i inntil seks måneder. Hvis ferjene skal legge til der ferjekaia på Åfarnes ligger i dag, er rådet fra Vegvesenet å mudre, spunte og erosjonssikre havbunnen. Dette for å øke dybden og for å sikre gode bunnforhold i tiår framover. Og det er altså da at det må stenges i tre til seks måneder.

Vegvesenet har imidlertid det de mener er ei bedre løsning: Bygge ny ferjekai som plasseres ved Mix-kiosken. Og at dagens ferjekai gjøres om til ei liggekai for B-ferja. Løsninga koster bare seks millioner kroner mer enn bestillinga fra fylkeskommunen.


s:

Lastebiler får en prisøkning på 48 prosent

Når Autopass-brikke neste år innføres på Sølsnes-Åfarnes, må lastebiler betale 48 prosent mer.

Minuset med Statens vegvesens anbefalte forslag er at Mix-kiosken må rives, at området må omreguleres og at løsninga er noe dyrere enn bestillinga. Fordelen er imidlertid at man slipper mudringsarbeid som medfører stengt samband i inntil et halvt år. Dessuten vil liggekaia fungere som ei reserveferjekai.

Slik alternativene er presentert så langt, mener vi valget er enkelt for fylkeskommunen. Lytt til anbefalingene til Vegvesenet, start forhandlinger med eierne av Mix-kiosken og sørg for løsninger som begge parter kan leve med. Stengt ferjesamband i seks måneder kommer i hvert fall ikke på tale.