Leder tirsdag 5. februar 2019

Ny runde i lagmannsretten er Rauma kommunes håp

"Sjøl om Rauma kommune tapte fullstendig i tingretten, er utfallet fra lagmannsretten helt åpen"

I Romsdal tingrett tapte kommunen fullstendig.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Neste uke blir på mange vis ei skjebneuke for Rauma kommune. Da starter ankesaka mot Veidekke, som stevnet kommunen fordi de ikke fikk kontrakten for bygging av Rauma helsehus – en kontrakt som gikk til Hent AS. Et tap i en ny rettsinstans vil få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet i en allerede hardt presset Rauma kommune.

Som sikkert mange husker, tapte kommunen i tingretten og ble dømt til å betale Veidekke 25,7 millioner kroner. I tillegg ble kommunen dømt til å dekke Veidekkes saksomkostninger på 600.000 kroner og den må ta egne advokatutgifter på nærmere 1,3 millioner kroner. Tingretten mente Hents tilbud hadde et avvik fra konkurransegrunnlaget og skulle vært avvist av kommunen. Dommen ble anket av Rauma kommune, og mandag starter ankebehandlingen for Frostating lagmannsrett.

Sjøl om Rauma kommune tapte fullstendig i tingretten, er utfallet fra lagmannsretten helt åpen. En ny rett skal på sjølstendig grunnlag vurdere tvisten. Her ligger også håpet for Rauma kommune.

Men den nagende usikkerheten – hva om kommunen taper? – vil likevel være til stede. For vi vet at for Rauma kommune vil et tap i rettssaka på inntil 30 millioner kroner inkludert saksomkostninger, være betydelig og svært merkbart – for å uttrykke oss forsiktig. Og når vi vet at helse og omsorg hadde et merforbruk på 25 millioner kroner i 2018, er kommunen kommet skjevt inn i 2019. Et tap i rettssaka vil være alvorlig.

Det er et svært stort anbud som Rauma kommune lyste ut. Rauma helsehus sto ferdig i 2018, kostet 381 millioner kroner og er den største enkeltinvesteringen i Rauma kommune noen gang. Derfor har man aldri fra kommunens side jobbet med kontrakter i en slik størrelsesorden. Og derfor har man også måttet leie inn konsulenter for å bistå i kontraktsarbeidet.

Rauma kommune hadde i 2017 driftsinntekter på 637 millioner kroner, og et positivt driftsresultat på 15,2 millioner kroner. 2018-tallene er ikke klare, men det ligger an til et betydelig millionunderskudd. Hvordan 2019 blir, vet vi først i 2020. Men allerede utpå vårparten i år, når dommen fra lagmannsretten faller, ser vi tegningen.