Leder 2. februar 2019

Strategisk jobb må til for å få godset over på bane

"Det er lite som tyder på at det snarlig blir godstrafikk igjen på Raumabanen."

Det er vilje fra både jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og Arne Steffen Lillehagen (V). Men det er en vanskelig oppgave de prøver å løse.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det er en svært krevende oppgave som ligger foran de mange som strever med å få mer gods flyttet fra vegen til jernbanen. I Rauma tar politikerne utfordringen på største alvor og har over år tatt et stort samfunnsansvar.

Politikerne får mange ganger kritikk for alt de ikke gjør og nedprioriterer. I Rauma fortjener våre lokalpolitikere respekt for måten de har arbeidet – og arbeider – for å opprettholde og utvikle Raumabanen. At siste godstog gikk 6. desember i fjor skal ikke de ha skylda for.

Nå haster det med å komme i gang med godstransport på Raumabanen. Jo lengre tid det går uten drift, dess vanskeligere blir det å starte opp igjen.

Lokalpolitikerne har fått lite gratis drahjelp. Fylkespolitikerne ser ikke ut til å bry seg nevneverdig. Den utenlandske lastebilnæringa er i ferd med å utkonkurrere gods på bane, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Og som om ikke det er nok; rasfaren fra Mannen har gjort det uforutsigbart å sende gods med tog på Raumabanen. Og det er flere utfordringer, vi nevner bare noen.

I det politiske Rauma har de erkjent at det ikke blir gods på Raumabanen før det blir bedre vilkår for godstog i Norge. Så da må de jobbe på flere spor: Opp mot sentrale politikere, mot direktorat og mot andre aktører på jernbanen.

Onsdag var jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på rådhuset der formannskapet var samlet. Hun ønsket å komme i dialog med politikerne. Og hun så fem muligheter for Raumabanen: Offentlig subsidiering, uttesting av batteri/diesel-lokomotiv, heftig vegprising, privat medfinansiering og satsing på persontog og turistbane, dersom det ikke går an å få godstog tilbake igjen.

Med besøket av jernbanedirektøren sørger lokalpolitikerne for at hun får enda større kjennskap til hvordan de tenker. Det bidrar til å øke hennes og Jernbanedirektoratets bevissthet for godstog og Raumabanen, og det gir politikerne kunnskap om hvordan de strategisk skal arbeide for å nå fram.

Det er lite som tyder på at det snarlig blir godstrafikk igjen på Raumabanen. Men ingen skal kunne si at det ikke jobbes lokalt for å finne løsninger.