Leder lørdag 26. januar 2019

Imponerende snuoperasjon av PartnerPlast

"For Rauma er det viktig at PartnerPlast lykkes. Mye tyder på at de nå er på rett veg."

Halte i land kontrakter: Fra venstre Oddgeir Flydahl, Randi Rovick og Daniel Viklund i PartnerPlast.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Måten PartnerPlast har klart å komme tilbake etter oljenedturen, er oppsiktsvekkende. Nå er plastindustribedriften på Åndalsnes på veg tilbake til gamle høgder. Og det takket være eiere som ikke mistet trua.

Flere bedrifter i Rauma fikk en kraftig knekk av nedgangen i olje og gass som startet i 2014. Aktiviteten stupte og ansatte mistet jobbene. Nå peker pilene oppover både hva gjelder optimisme og oljepris.

Blant dem som lokalt merket nedgangen mest, var PartnerPlast på Åndalsnes. De hadde 80 prosent av virksomheten rettet inn mot olje og gass. Da oljeprisen sank, var det krise i Strandgata, der PartnerPlast holdt til. Bedriften var nødt til å permittere ansatte, 60 prosent av inntektene forsvant på et par år. For et selskap som omsatte for 138 millioner kroner i toppåret 2014, var det krisestemning da ordreinngangen i 2016 var på bare én million kroner.

Men skuta er snudd på imponerende vis. Til tross for blodrøde regnskapstall gjennom både 2016, 2017 og 2018, har eierne hatt trua. Ifølge daglig leder Tom Samuelsen burde de ideelt sett kvittet seg med fire til seks ansatte, men valgte i stedet å beholde kjernestaben.

I tillegg er det brukt både tid og penger på bedriftsutvikling og produktutvikling. At det satses penger på innovasjon i ei tid der det butter imot, må ikke oppfattes som en selvfølge. Og det gjør historien om PartnerPlast enda bedre: – Innovasjon er en kultur hos oss. Innovasjonsgraden vi har hatt gjennom alle år har lagt grunnlaget for å dra oss gjennom dette. Innovasjon er ikke noe du begynner med fordi du kommer inn i ei dårlig tid, det må være en kultur du drar med deg, sa daglig leder Tom Samuelsen da han forklarte betydningen av innovasjon for PartnerPlast.

Vi lar oss begeistre over at PartnerPlast har kommet helskinnet gjennom de tøffe tidene og også har valhgt å satse på nye fabrikklokaler. Kontraktene de har sikret seg med Kystverket og Forsvarsbygg er et resultat av innovativt arbeid; det er nye produkt de går ut i markedet med. Ved inngangen på 2019 er ordrereserven på imponerende 50 millioner kroner.

For Rauma er det viktig at PartnerPlast lykkes. Mye tyder på at de nå er på rett veg.