Leder tirsdag 22. januar 2019

Livsfarlige vogntog må bort fra norske vinterveger

"Dessverre er det grunn til uroen. Jevnlig stanses det vogntog i Romsdalen som ikke er skodd for norske vinterveger."

Dårlig skodde vogntog må bort fra vegene. De er livsfarlige vinterveger.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Dårlig skodde vogntog er rullende dødsmaskiner. Derfor hilser vi forslaget fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om skjerpete krav til vinterdekk, varmt velkommen.

«Dette er eit tiltak i arbeidet for auka sikkerhet og framkome på norske vintervegar. Eg ønsker at denne skjerpinga blir gjennomført så raskt som mogleg, og før neste vintersesong», heter det i ei pressemelding fra samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet vurdere skjerping etter mønster fra Tyskland. Der er det bare dekk merket med «alpesymbolet» som er godkjent på drivende- og styrende aksler. Vegdirektoratet skal også vurdere om et nytt og skjerpet vinterdekkrav bør gjelde alle hjul, inkludert hjul på tilhenger.

Det er ikke lenge siden to vogntog sto fast i Romsdalen og sperret E136 i flere timer; føreren av det ene vogntoget ga blaffen i kjettingpåbudet og kjørte videre. Holdningen er skremmende.

For oss som lever med mye tungbiltrafikk på vegene, særlig på E136 gjennom Rauma, er alle tiltak som kan bedre sikkerheten og økt framkommelighet på vegene, av det gode. Vi har vel alle kjent på uroen med å møte vogntog på vinterveger. Hva om hengeren sklir? En personbil i kollisjon med et lastet vogntog er ofte en fatal ulykke.

Dessverre er det grunn til uroen. Jevnlig stanses det vogntog i Romsdalen som ikke er skodd for norske vinterveger. Og verstingene er ofte de utenlandske kjøretøyene, sjøl om det også avdekkes feil og mangler også ved norske vogntog. Enkelte sjåfører og eiere viser en manglende forståelse og respekt for at norske vinterveger kan være krevende. Når disse kan kjøre milevis inn i landet og til Nordvestlandet uten å bli stanset, betyr det at kontrollen ved grensa ikke er god nok.

Det er grunn til å forvente at skjerpete vinterdekkrav bidrar til å fjerne ulovlig kabotasjekjøring i Norge. Ulovlig kabotasje er en trussel mot transportnæringa. Dersom de seriøse transportaktørene presses ut, kan det bli veldig farlig på norske veger.

Innskjerping av reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy er et kjærkomment bidrag til å luke bort verstingene fra norske vinterveger. Sjåfører av vogntog som gir blaffen i det helt grunnleggende; å sikre at bilen ikke sklir, har ingenting bak rattet å gjøre.