Leder lørdag 19. januar 2019

Tidenes laveste fødselstall vekker bekymring

"Lave fødselstall må kompenseres med enda høyere innflytting om vi skal opprettholde velferdsnivået i det kommunale tjenestetilbudet."

Det er ikke bare Rauma som opplever nedgang i fødselstallene. Statsminister Erna Solberg oppfordrer nordmenn til flere barnefødsler.  Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Leder

Aldri før har det vært født så få barn i løpet av ett år i vår kommune som i fjor. 56 barnefødsler i 2018 er 28 færre enn året før, og nesten 100 (!) færre enn de beste fødselsårene på 60-tallet. Dette er kritiske tall for Rauma i et videre utviklingsperspektiv, men vi er på ingen måte alene om bekymringen rundt tallene.

Etter å ha ligget på barnetoppen i Europa er nå også Norge rammet av en markant nedgang i antall barnefødsler. Forventet antall barn per kvinne i Norge har falt fra 1,98 i 2009 til 1,62 i 2017.

I begynnelsen av desember varslet regjeringen at det nå skal settes ned en arbeidsgruppe som skal finne tiltak for å øke fødselstallet i Norge, og statsminister Erna Solberg utfordret i sin nyttårstale nordmenn til å føde flere barn. Frykten er aldersforgubbing i befolkningen og velferdsstatens bærekraft.

Det ligger kanskje en viss trøst i at denne trenden ikke bare er lokal, men også regional og nasjonal - for ikke å si internasjonal i den industrielle delen av verden. Men i et utviklingsperspektiv er den trøsten kortvarig både for Rauma og andre norske distriktskommuner som kjemper en knallhard kamp for å opprettholde dagens folketall.

Tidligere har Møre og Romsdal vært ett av fylkene som har dratt opp gjennomsnittstallet for barnefødsler her i landet, men nå er fruktbarhetstallene også her i fylket omtrent som i resten av landet. Det er også verdt å merke seg at fødselstallene faller enda mer i byer og sentrale strøk enn i såkalte rurale strøk.

Folk investerer mer tid og penger i høyere utdanning, de vil gjerne ha en interessant og fast jobb før de er klar for å få barn, kanskje også en egnet bolig. Nå ser vi altså konsekvensene av en lokal og nasjonal trend som gir oss betydelige bekymringer.

For Raumas del understreker tallene bare enda mer de utfordringene vi står overfor i årene framover. Lave fødselstall må kompenseres med enda høyere innflytting om vi skal opprettholde velferdsnivået i det kommunale tjenestetilbudet.

Og da må Raumas attraktivitet økes enda mer, slik at vi kaprer enda flere av de relativt få som flytter ut av byene og ønsker å leve det gode liv på mindre steder som Åndalsnes og Rauma. Det er lettere sagt enn gjort. Alle som brenner for Raumas beste har en tøff jobb å gjøre i årene som kommer.


Familien på fem blir snart seks

Familien Holsether/Gråberg bidrar sterkt til å holde fødselstallet i Rauma oppe.Tidenes laveste fødselstall i Rauma:

Bare 56 nyfødte

Aldri før har det vært født så få barn i Rauma som i 2018.