Leder torsdag 17. januar 2019

Viktig for attraktivitet og sentrumsutvikling

"Det meldes om brukte eneboliger som har stått usolgt i to-tre år"

Terje Vikås solgte i fjor alle seks leilighetene som ble lagt ut for salg i Grimstadgården i Åndalsnes, og vurderer nå et nytt sentrumsprosjekt. Foto: Arnt øyvind siem  Foto: Arnt Øyvind Siem

17 av 21 boligtillatelser i Rauma i 2018 var leiligheter i Åndalsnes.

Leder

Boligtallene for Rauma i 2018 viser at det ble omsatt 115 boliger i løpet av fjoråret - til en samlet verdi av 211 millioner kroner. Dette gir en snittverdi på litt over 1,8 millioner kroner per salg.

Tallene viser videre at det ble gitt 21 igangsettingstillatelser i Rauma kommune i fjor, som er det høyeste tallet siden 2014. Tallene for de tre siste årene viser samtidig at antall boliger som blir solgt i løpet av ett år i Rauma har holdt seg ganske stabilt rett i underkant av 120, og at gjennomsnittverdien av boligene har hatt en svakt økende tendens.

Et viktig trekk ved boligutviklingen i Rauma, er at salget av tomter og eneboliger går relativt treigt, og det meldes om brukte eneboliger som har stått usolgt i to-tre år, også i de områdene som blir sett på som blant de mest attraktive i kommunen.

Kanskje det aller viktigste trekket ved 2018-boligstatistikken i Rauma er samtidig et viktig målebarometer på Raumas attraktivitet: Av de 21 tillatelsene om igangsetting av boliger som ble gitt i 2018 var 17 av dem leiligheter i Åndalsnes.

I tirsdagens Åndalsnes Avis fortalte gårdeier Terje Vikås at alle seks sentrumsleilighetene de la ut for salg i Grimstadgården i fjor ble solgt. Nå gjøres også toppleiligheten klar for salg, og Vikås vurderer nå et nytt prosjekt med moderne leiligheter i det tidligere Bokhandelbygget i Åndalsnes sentrum.

– Leiligheter i sentrum er attraktivt. Det har både med lokale og nasjonale trender å gjøre, sier Terje Vikås. Han legger samtidig ikke skjul på at utfordringen i Rauma ligger i hva det lokale markedet er villig til å gi for eneboligen som skal selges, som igjen skal være med å finansiere sentrumsleiligheten som skal kjøpes.

Det har vært små forskjeller i tallene mellom innflytting og utflytting i Rauma de siste årene. Det er økt tilflytting som skal til for å løfte markedet og prisene på leiligheter, og dermed gjøre det mer interessant for utbyggere og entreprenører å satse. Dette vil også bidra til økt handel i Åndalsnes sentrum, og i neste omgang bidra til å styrke Raumas samlede attraktivitet.