Leder torsdag 10. januar:

Rydd opp i regelverket for politikernes reiser

Tøyer strikken: Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson i Frp.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vi forventer at Stortinget, med presidentskapet i spissen, rydder opp.

Leder

Igjen dukker det opp en sak om stortingsrepresentanters føring av reiseregninger, og hvordan strikken er tøyd. Hver gang slike forhold avdekkes, blir tilliten litt lavere til toppolitikerne våre.

Det var NRK som nylig fortalte hvordan Frp-toppen Helge André Njåstad ved flere tilfeller har tatt med familien på flotte hotell rundt om i Norge. Dette har han kombinert med å legge inn korte jobbmøter. Ettersom han også har hatt jobbmøter, mener han at han har rett til å få reisene dekket av Stortinget – altså at det offentlige betaler.

Vi mener det både er riktig og viktig at Njåstad og andre stortingsrepresentanter reiser ut i landet for å møte mennesker. Det håper vi både han og hans politikerkolleger fortsetter med, slik at avstanden mellom folket og dem som styrer landet blir mindre. Men personer som lever av tillit, og som Njåstad også er opptatt av pengebruken til det offentlige ikke skal gå over styr, har et særlig ansvar for å være godt innenfor regelverket når man krever offentlig refusjon.

Trolig har ikke Njåstad brutt lova – i alle fall ikke ut fra det som til nå er framkommet. Men også Njåstad må skjønne at det å kombinere jobbmøter med private opphold på hotell, og be om refusjon av reiseutgifter, kan reise spørsmål om han ikke med det tøyer strikken for langt. Det mener vi er en uansvarlig opptreden av Njåstad.

Vi er enig med Revisorforeningen, som reiser spørsmål ved om regelverket for reiseregninger er godt nok. «Dagens regelverk er for generelt og inviterer til ukultur. Vi kan ikke ha et system hvor det er den enkelte stortingsrepresentants subjektive vurderinger som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor», mener Revisorforeningen.

Vi forventer at Stortinget, med presidentskapet i spissen, rydder opp og sørger for klare kjøreregler for stortingsrepresentantene. Politikerne på Stortinget er avhengige av tillit, og da kan de ikke ha et regelverk for reiseregninger som åpner for å operere i en etisk gråsone.