Leder lørdag 5. januar 2019

Et enklere liv for alle som er avhengige av ferjene

"De siste trafikktallene fra Fjord 1 er med og bekrefter viktigheten av to ferjer over Langfjorden"

Færre gjenstående biler: De siste trafikktallene fra Fjord 1 bekrefter at det er blitt et enklere liv for dem som er prisgitt ferjene over Langfjorden.Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Det er blitt enklere å bo i Rauma og jobbe i Molde – eller omvendt.

Leder

De siste trafikktallene fra Fjord 1 er med og bekrefter viktigheten av to ferjer over Langfjorden. En reduksjon på 60 prosent i antall gjenstående biler pr. utgangen av november forteller noe om at det er blitt et enklere liv for dem som er avhengige av ferje over Langfjorden.

Det var 15. februar i 2018 at det ble permanent to ferjer mellom Sølsnes og Åfarnes. Da bilferja Stryn ble satt inn i drift, ble det 20 minutters avganger fra morgen til kveld. For alle som bruker ferja betyr det at man slipper å frykte å måtte vente lenge til neste avgang; det er bare å kjøre. Vi tror også at det er med og bedrer trafikksikkerheten; færre føler at de må råkjøre for å nå avgangen ettersom det «alltid» går ei ferje snart.

Det er mange som er avhengige av ferjene; først og fremst næringslivet og pendlere. Ifølge Fylkesstatistikken for 2018 er det 251 personer som bor i Rauma og jobber i Molde. 53 personer pendler motsatt veg. I tillegg er det inn- og utpendling til og fra andre kommuner der arbeidsfolk må krysse Langfjorden.

For de reisende har to ferjer permanent gjort at bo- og arbeidsmarkedene Rauma og Molde har blitt tettere knyttet sammen. Det er blitt enklere å bo i Rauma og jobbe i Molde – eller omvendt. Og for transportører er det penger spart at man slipper å måtte vente lenge på neste avgang når det bare unntaksvis er gjenstående biler og regulariteten er styrket.

Vi vil igjen rose Langfjordforbindelsen AS, som klarte å få fylkespolitikerne med på å utløse opsjonen om to ferjer på ferjestrekningen. Det koser litt ekstra gjennom økte takster, men det er verdt det.

Det vil de neste åra skje mye med ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes. Den nye anbudskontrakten starter opp 1. januar 2022. Fra 2024 skal det innfases elektriske plugin-ferjer – dette for å redusere CO2-utslippet. Med plugin-ferjene må det bygges nye ferjekaianlegg på Sølsnes og Åfarnes, som skal stå klar til 2024.