Leder lørdag 29. desember 2018:

Skal prege Rauma i åra som kommer

"Frykten er et nytt, sviende nederlag. Det vil i tilfelle måtte prege drifta av kommunen i lang tid framover."

20. mars åpnet Rauma helsehus. Da startet også en ny tidsregning.  Foto: Hogne Bø Pettersen

Leder

Når Rauma-historien skal skrives, vil 2018 først og fremst bli husket som året da Rauma fikk nytt helsehus. Det nye Rauma helsehus til 381 millioner kroner vil prege kommunen på flere vis i åra som kommer.

Helsehuset åpnet 20. mars og har blitt det navet i helse- og omsorg som mange så for seg. Kommunen har planlagt og lagt til rette for forebygging, velferdsteknologi og rehabilitering. Vi skal omstille oss til at folk skal bo lenger heime. Hensikten er både å gi innbyggerne et bedre helsetilbud og samtidig spare penger. Med åpningen startet på mange måter ei ny tidsregning i kommunen.

Det er mange lovord om Helsehuset både fra beboere, pårørende og ansatte. Og selv om ikke alt har gått helt etter planen med blant annet igangsetting av den nye velferdsteknologien, er det all grunn til å ha tru på at Rauma er på rett veg.

Men byggingen av Helsehuset vil prege kommunen også på annet vis. Det ble i 2018 et stort merforbruk i helse og omsorg. Det å få økonomisk kontroll på drifta blir utfordrende også i 2019.

I februar starter ankesaken i lagmannsretten, etter at Veidekke vant første runde i tingretten. Der ble kommunen dømt til å betale Veidekke 25,7 millioner kroner i erstatning. Utfallet av ankesaken er selvfølgelig helt umulig å forutse. Frykten er et nytt, sviende nederlag. Det vil i tilfelle måtte prege drifta av kommunen i lang tid framover.

I 2019 skjer det mye positivt. Rauma Energi fullfører byggingen av det nye kraftverket på Verma og igangsetter produksjon i løpet av våren. Det nye kraftverket har kostet 397 millioner kroner.

Det blir også stas når det nye innovasjonssenteret på Øran tas i bruk i februar. Innovasjonssenteret skal være en arena der lokalt næringsliv skal møtes.

2019 vil også bli preget av kommunevalget til høsten. Hvem skal bestemme den videre utviklingen i Rauma? Og klarer vi å gjennomføre en valgkamp og et valg uten at det skapes djupe konflikter? Det er å håpe.

Vi ønsker alle våre lesere et godt nytt år.