Leder torsdag 27. desember 2018:

Svekker Åndalsnes som cruisehavn

Når NSB nå kutter cruisetogene, bidrar de til å svekke Åndalsnes som cruisedestinasjon.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Vi håper at NSB har rett, men vi er langt fra overbevist.

Leder

Vi er urolig for turisttrafikken til Rauma etter at NSB besluttet å legge ned cruisetoget. Ett av de viktigste salgsargumentene til cruiserederiene har nå langt på veg blitt borte. Vi frykter at det kan bli vanskelig for Åndalsnes som cruisedestinasjon å komme seg ut av en negativ spiral.

For det er et faktum at det ser ut til å bli færre cruiseanløp i 2019-sesongen, fra 54 i 2018 til 47 i 2019. Dermed blir det også færre passasjerer.

Vi er glad for å høre reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke opplyse om oppløftende gode signal for 2020-sesongen. Det gir håp. Men det er grunn til å frykte at innsalget uten cruisetogene på lista over opplevelser gjør at Rauma på lengre sikt blir skadelidende.

NSB besluttet tidligere denne måneden å legge ned cruisetoget, som frakter passasjerer fra cruiseskipene som ankommer Åndalsnes, til Bjorli. Avgjørelsen kom meget ubeleilig, både for reiselivsnæringa i Rauma og for selskapet Nordic Gateway AS i Bergen, som er cruiseagenten som jobber opp imot cruiserederiene for det interkommunale havneselskapet Molde og Romsdal havn IKS, der også Åndalsnes som cruisehavn inngår.

Nå skal cruisepassasjerene ledes over til å bestille togbilletter på NSBs ordinære avganger, der setekapasiteten økes. NSB sier sjøl at de ikke kan drifte med underskudd. NSB mener at cruiseturister på rutetog fremdeles skal være et godt tilbud på Raumabanen. Vi håper at NSB har rett, men vi er langt fra overbevist.

Åndalsnes og Molde har sist sesong delt liggetid på flere av cruiseskipene. Det har gitt begge havner flere anløp og flere besøkende. Men vi spør oss hvor lurt det er med kortere, men flere cruiseanløp, i løpet av sesongen. Hvis turistene føler at de ikke rekker noe den korte tida mens skipet ligger til kai på Åndalsnes, svekkes attraktiviteten. Det kan hende delt liggetid er et blindspor og i kombinasjon med at cruisetoget er borte, gjør at cruiserederiene velger bort Åndalsnes.