Leder torsdag 20. desember 2018

Barn får ikke den hjelp de skal ha

"Her handler det om mange lovbrudd over tid og at myndighetene mener det er betydelig risiko for avvik."

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leder

Rauma kommune får strykkarakter av barneministeren for tilsynet av fosterbarn. Dette er først og fremst svært alvorlig for alle de barn og voksne som er avhengige av et velfungerende barnevern i kommunen. Resultatet forteller at barn ikke får den hjelp de skal ha.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) løfter pekefingeren til 75 kommuner i Norge – blant annet Rauma kommune – som har betydelige og vedvarende avvik i henhold til lov og forskrift. Hun har fått laget et trafikklys-system for å synliggjøre om kommunene innfrir tre lovpålagte krav, og hvor store avvikene er fra å oppfylle dem. De tre kravene er:

  • Krav om uavhengig tilsyn av fosterheimer
  • Krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av fosterheimer
  • Brudd på tidsfristen i undersøkelsessaker

Rauma har over en treårsperiode negativ utvikling på alle tre ovennevnte måleparametere. På de to første parameterne er det positiv utvikling fra i fjor til i år. Men samlet for de tre parameterne for åra 2016, 2017 og 2018 lyser det rødt for Rauma. Rauma har de siste åra gått fra 5 til 29 prosent på ikke oppfylte tilsynskrav, fra 0 til 13 prosent på ikke oppfylt oppfølging og kontroll av fosterheimer og 0 til 19 prosent på fristbrudd i undersøkelsessaker.

Det er helt riktig å presisere at trafikklysene ikke må være dømmende for hele barnevernstjenesten sett under ett, men bare på de tre måleparameterne. Og det er også på sin plass for å si at det for oss ikke er grunnlag å si at ansatte i Rauma ikke gjør en god nok jobb. Vi tror snarere det handler om at når en kommune som Rauma drifter barnevernet alene, blir barnevernet sårbart. Det er vanskelig å fylle på med nok ressurser når en kommune alene må løse alle oppgavene.

Nøkkelen, tror vi, er et interkommunalt samarbeid. Vi er derfor spente på i hvor stor grad kjøp av tjenester fra Barnevernvakta i Molde vil frigjøre ressurser til andre oppgaver for barnevernet i Rauma. Det vil i tilfelle komme barna til gode.

Vi forventer at kommuneledelsen i Rauma tar trafikklysene på største alvor, sjøl om de har fått rødt lys «bare» innenfor ett av flere områder som barnevernet driver. Her handler det om mange lovbrudd over tid og at myndighetene mener det er betydelig risiko for avvik. Det kan ikke Rauma være bekjent av.