Leder 18. desember 2018:

Viser veg med sine etiske retningslinjer

Ordfører Lars Olav Hustad fikk gjennomslag for å innskjerpe hvordan ansatte og politikere opptrer i sosiale medier.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Politikerne gjør seg sjøl og innbyggerne en tjeneste når etikkdiskusjonen løftes opp på den politiske dagsorden.

Leder

De etiske retningslinjene i Rauma kommune er ei god rettesnor for folkevalgte og ansatte. Og nå har kommunestyret presisert regelverket om hvordan det forventes at man ter seg i ulike sammenhenger og settinger – også i sosiale medier.

De etiske retningslinjene til Rauma kommune beskriver samfunnsansvaret, interessekonflikter, informasjon, omdømme og lojalitet, personlige fordeler, gaver til kommunen, forretningsetikk og varsling om kritikkverdige forhold.

Det er et behov for et etisk regelverk som forteller at vi skal opptre «saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk», også i sosiale medier. Retningslinjene er en påminnelse om verdigrunnlaget til kommunen; «Samarbeidsvillig – Ekte – Raus». Og med 650 ansatte og folkevalgte er det nødvendig å vise tydelig veg slik at tilliten til både folkevalgte og ansatte opprettholdes.

Det var ordfører Lars Olav Hustad som i siste kommunestyremøte kom med et tilleggsforslag til punktet «Informasjon, omdømme og lojalitet», da kommunen reviderte det etiske regelverket. Han ønsket at det skulle inn et tilleggspunkt: «Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk. Dette gjelder også i sosiale medier.»

Når kommunestyret presiserer opptreden i sosiale medier, kan det for dem av oss som ikke jobber i kommunen eller er folkevalgt, være grunn til å reflektere over standarden som den setter for sine ansatte og folkevalgte. Og det bør til oss som innbyggere være en påminnelse om hvordan vi skal te oss i sosiale medier; at vi opptrer saklig og tillitvekkende. Samtidig skal ikke regelverket bandlegge ansatte og politikere fra å delta i samfunnsdebatten. Ytringsfriheten må for all del ikke svekkes.

Med etiske retningslinjer går Rauma kommunestyre foran og viser veg. Og politikerne gjør seg sjøl og innbyggerne en tjeneste når etikkdiskusjonen løftes opp på den politiske dagsorden. Slik får vi felles forståelse for hva vi står for, hvilke holdninger og handlinger vi ikke ønsker og hvilke prinsipp vi bygger på.