Leder 15. desember 2018:

Innovative geiter styrker skiturismen

Geiter med GPS-klaver skal bidra til å styrke vinterturismen i Romsdal.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Dette er spennende og innovativt. Nofence-prosjektet gir vårt område ytterligere oppmerksomhet.

Leder

Reiselivsnæringa i Rauma er både kreative og nyskapende når den tar i bruk geiter for å skaffe flere vinterturister til Rauma. Den spenstige ideen er at geiter med GPS-klaver skal beite i skinedfartsområder om sommeren og med det sørge for skogsfrie vintertraseer ned fra toppturfjell. Det skal lokke enda flere til Romsdal.

Reiselivet i Rauma er i all hovedsak sommerbasert, og den er voksende. Men det er et behov for å utvide turistsesongen og ta i bruk vinteren i enda større grad for gjøre reiselivet i Romsdal mer robust.

Det er etter hvert mange bedrifter som livnærer seg på vinterturisme i Rauma, og for dem handler det om å skape enda flere grunner til å velge Romsdal som destinasjon. Da er nettopp bedre opplevelser på toppturer et kjærkomment bidrag.

Alle som har vasset i djupsnø i skogsbeltet på veg opp eller ned fra fjellet vet hvor krevende og irriterende det kan være. Klarer man å holde skogen borte på en bærekraftig måte, blir det både bedre utsikt og en større opplevelse.

Det å rydde løypetraseer ned fra toppturfjell er en stor oppgave. Ikke minst er det ressurskrevende å skulle holde busker og kratt nede ved hjelp av sag. Kjerret vokser gjerne en meter i løpet av en sommer, og oppgaven med å holde det nede kan virke håpløs. Et alternativ er selvfølgelig å bruke sprøytemidler, men det er et lite miljøvennlig alternativ.

Landskapspleie med bruk av geiter er imidlertid både miljøvennlig, effektivt og billig. Og med moderne teknologi fra Nofence er det mulig å holde geitene beitende innenfor et forhåndsbestemt område. Vi ser også på det som positivt at et lokalt firma brukes til landskapspleien.

Dette er spennende og innovativt. Nofence-prosjektet gir vårt område ytterligere oppmerksomhet. Det er med på å styrke Rauma og Romsdal sin posisjon som en nasjonal, og i økende grad også internasjonal, toppturdestinasjon på vinteren.