Leder torsdag 29. november 2018:

Å sikre Trollstigen kan ikke utsettes

Må sikres nå: Vi kan ikke vente til det har skjedd ei ulykke før Trollstigen skredsikres. Det må gjøres nå.  Foto: Evy Kavli

Leder

Skredfaren i Trollstigen er større enn antatt. Derfor er det nå viktig at skredsikring prioriteres. Vi kan ikke vente med å gjøre noe til det har skjedd ei alvorlig ulykke.

Det var i forrige uke at Åndalsnes Avis som første medium kunne fortelle om rapporten, som Statens vegvesen nylig presenterte for fylkespolitikerne i samferdselsutvalget. Rapporten viser at steinblokker kan utløse store skred over vegen. «Skredfaren overgår akseptabel risiko», går det fram. Og det anbefales at det gjennomføres radarovervåking og skredsikring.

Den store skrekken er at et steinras skal resultere i personskade eller tap av menneskeliv. Skulle det skje, er det naturligvis en tragedie for dem som rammes.

Men ei alvorlig ulykke vil også føre til at Trollstigen får en negativ omtale utover i Europa, som vil gjøre stor skade på reiselivet i fylket. Skadene som bransjen påføres vil trolig langt overgå kostnaden med å overvåke og skredsikre.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at lederen for samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), sier at ei skredsikring blir økonomisk krevende å få til. Men vi kan ikke risikere at det plutselig skjer ei alvorlig ulykke og at kravet da kommer om at vegen må sikres. Frykten er da at Trollstigen blir stengt over lengre tid. Det vil i tilfelle få svært alvorlige konsekvenser for ei reiselivsnæring som har Trollstigen som en hovedmotor.

– Trollstigen er ett av de aller viktigste reiselivsmåla vi har i hele Møre og Romsdal, og da skulle det bare mangle at vi ikke er opptatt av at vi skal kunne ferdes trygt langs denne vegen, sier reiselivsdirektør Pål Farstad i Visit Nordvest.

Det vil koste mange millioner kroner å rassikre Trollstigen. Men ettersom fylkesvegen også er en nasjonal turistveg, forventer vi at også Statens vegvesen er med på å betale regninga. For dette er ikke noe som kan vente. Det må tas på største alvor nå.

Vår frykt er at fylkespolitikerne steller seg slik at det ikke er penger å bruke til skredsikring. Skulle fylkestinget følge rådet fra fylkesutvalget om å si ja til Nordøyvegen, brukes det økonomiske handlingsrommet opp. Da er det en fare for at det går flere tiår før det er penger til å skredsikre Trollstigen.