Leder torsdag 22. november 2018:

Norge har ikke råd til å miste lokalavisene

Norge har ikke råd til å miste lokalaviser.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vi håper stortingspolitikerne tidsnok tar inn over seg lokalavisenes betydelige rolle i det norske samfunnet. Norge har ikke råd til å miste lokalavisene.

Leder

Rundt 50 papiraviser i Norge trues av nedleggelse dersom Posten kutter i postombæringen. Situasjonen er alarmerende. Skulle Stortinget stille seg bak forslaget, bidrar politikerne til å svekke mediemangfoldet og legge hindringer for det frie ordskiftet.

Regjeringen jobber med å endre postloven. Resultatet som det er all grunn til å frykte, er at Posten i framtida leverer mandag, onsdag og fredag den ene uka, og tirsdag og torsdag uka etter. Når Posten slutter å gå med posten flere dager i uka, rammes kunder som i dag får avisa levert av et postbud. Det betyr at de lokale nyhetene; også debattene, diskusjonene og annonsene, ikke når ut til alle. Nesten 400.000 nordmenn kan miste tilgangen til daglige aviser.


2017 gir oss grunn til stor optimisme

Sjøl om vi ikke fikk opplagsvekst i 2017, så gir utviklingen i andre halvår grunn til stor optimisme.

Mange mediehus, inkludert Åndalsnes Avis, leverer nyheter både på papir, gjennom vår nettavis og via e-avisa. Vi var tidlig ute i landssammenheng med å publisere nyheter på nett, og så tidlig nødvendigheten av nyheter på flere plattformer. Og det jobbes iherdig i hele mediebransjen, ikke bare i vårt konsern Polaris Media, med å få flere av abonnentene til å bli digitale.

Men papiravisa lever i beste velgående og dens død er betydelig overdrevet. Sjøl om mange av våre abonnenter også leser oss digitalt, vil en stor andel fortsatt ha papiravisa levert i postkassa. Det gjør at den er vår viktigste publiseringskanal for nyheter og annonser. Vi kunne ikke levert nyheter på nett i et slikt omfang som i dag, uten papiravisinntektene.

Og der er Åndalsnes Avis i samme båt som de aller fleste aviser i landet. Det betyr at inntektsgrunnlaget forsvinner om ikke papiravisa når ut til våre abonnenter.


Endrer ikke pressestøtten – Medie-Norge depper

Mediebransjens organisasjoner er skuffet over at pressestøtten ikke økes for 2019. – Dette løser ikke utfordringene i bransjen, mener Norsk Journalistlag.

Vi så det i 2016 da Posten sluttet å levere post på lørdager; mange abonnenter ble rammet. Flere aviser følte seg tvunget til å kutte lørdagsutgaven. Hvis regjeringa tvinger gjennom endringer i postloven, frykter vi enda verre konsekvenser.

Det er grunn til å minne politikerne om at et slikt vedtak går på tvers av grunnlovens § 100, der det heter at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.» Åndalsnes Avis støtter de mange norske avisredaktørene som i et opprop ber politikerne sikre distribusjon for aviser i hele landet. Vi håper stortingspolitikerne tidsnok tar inn over seg lokalavisenes betydelige rolle i det norske samfunnet. Norge har ikke råd til å miste lokalavisene.