Leder lørdag 17. november 2018:

"Helt unikt at vi lokalt har en så god festival"

Federico Lozano var et fyrverkeri på scena. Han var årets «Artist in residence».  Foto: Per-Kristian Bratteng

Steget ut fra den lokale sfæren som Innovasjonsfestivalen har tatt i år, er både modig, innovativt og sprekt.

Leder

For fjerde gang har Nordveggen stått som arrangør av Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes. At den har vokst seg så stor i både størrelse, betydning og kvalitet, er ingen selvfølge. Bak den sterke posisjonen som festivalen har fått, ligger hardt og målbevisst arbeid.

Innovasjon og nytenking er helt nødvendig for næringsutvikling og vekst. Dette ser aktørene, som på ulikt vis er med og arrangerer Innovasjonsfestivalen. I år har festivalen tatt en enda mer markant posisjon i Møre og Romsdal etter at regionale aktører ble med som arrangører.

Som økonomiske bidragsytere er Sparebanken Møre, Møre og Romsdal fylkeskommune og Rauma Næringslag av stor betydning. Og når Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Ålesund, NTNU Ålesund, Kunnskapsparken i Molde, Høgskolen i Molde, Kunnskapsparken i Kristiansund og Hoppid er med og lager program, har Innovasjonsfestivalen gått fra å være et lokalt arrangement i Rauma til å bli en festival for hele fylket.

Steget ut fra den lokale sfæren som Innovasjonsfestivalen har tatt i år, er både modig, innovativt og sprekt. Det er ikke så lett for en liten, lokal aktør å få med regionale medspillere. Men lista over samarbeidspartnere er et bevis for at det har vært jobbet godt over flere år. Nordveggen har vist at dette får de til. Det skal de ha all ære for.

Fra tirsdag til torsdag har foredragsholdere øst inspirasjon og kunnskap ut over deltakerne. Det er for et lite sted som Åndalsnes helt unikt at vi like i nabolaget kan oppleve en slik mulighet for faglig påfyll – på tvers av bransjer, med både nytt og etablert næringsliv.

La oss glede oss over det de har fått til. Vi kan være både stolte og glade over det som arrangørene gjennom fire år har skapt med utgangspunkt i Rauma.