Leder torsdag 15. november 2018:

Rauma valgte riktig renovasjonsselskap

Rauma velger RIR.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Rauma kommune vender seg i riktig retning når den med stort flertall i kommunestyret sier ja til å ta del i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR).

Alternativet kunne blitt at Rauma ble værende alene i sør mens Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) i økende grad retter blikket mot Trøndelag. Det tror vi kunne blitt en uheldig løsning for Rauma, som geografisk ligger langt unna Nordmøre og Trøndelag.

Det var i kommunestyret tirsdag at politikerne skulle beslutte Raumas selskapstilknytning for renovasjon. Alternativene var enten å fortsette i NIR, eller å bli med på renovasjonsordningen som de øvrige romsdalskommunene deltar igjennom RIR. Med 19 mot åtte stemmer sa kommunestyret ja til å bli en del av RIR.

Med dette får Rauma en eierandel i selskapet på 12,7 %. Innskuddet er på nærmere 1,2 millioner kroner.

Saka har versert i lang tid og har skapt temperatur, både i debatter i politiske fora og i sosiale medier. Det kanskje fremste argumentet mot å si opp avtalen med NIR, er frykten for å miste lokale arbeidsplasser. I dag sysselsetter J.O. Moen 1,5 årsverk på miljøstasjonen. Avtale om drift av denne er forlenget til september 2021. Moen driver også 2,5 årsverk til innsamling av husholdningsavfall. Kontrakten har varighet til mai 2019, med mulighet for forlengelse i inntil fire år.

Vi har all respekt for frykten for lokale arbeidsplasser. Det har vært den store usikkerheten, og ville man med en overgang til RIR miste arbeidsplassene ved J.O. Moen? Svaret har vært at representantskapet i RIR har besluttet å splitte opp RIR-området i mindre anbudsområder. Dermed kan også mindre lokale selskap, inkludert J.O. Moen, være med å kjempe om avfallskontraktene, spesielt i vårt område.

Et annet argument som peker i retning av RIR, er Raumas økende samarbeid på andre områder med de øvrige romsdalskommunene. Det er besluttet å samarbeide om legevakt, og det er allerede samarbeid i regionen om revisjon, barnevern, IKT, innkjøp og brann.