Leder 13. november 2018:

Thea (17) vil løfte fram ungdommene

"Vi gratulerer Thea og Rauma med at vi nå har fått en ny og modig stemme inn i den offentlige debatten."

Thea Elise Gråberg fra Åndalsnes og Rauma ble i helga valgt for to år til ungdomspanelet her i fylket.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Under Ungdommens fylkesting (UFT) i Molde i helga ble Thea Elise Gråberg fra Åndalsnes valgt inn i ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Med det har Rauma fått en modig og viktig stemme inn i den hverdagen og de beslutningene som ungdommer er opptatt av.

– Jeg mener det er viktig at ungdom engasjerer seg. Og når vi først har muligheten til å få fram vår stemme og si våre meninger, så må vi gripe den, sier den engasjerte åndalsnesjenta, som samtidig poengterer viktigheten av at man som ungdom ikke melder seg ut sjøl om man kvir seg for å bruke stemmen og hevde sine meninger.

– Å være med på Ungdommens fylkesting var ikke så skummelt som jeg først trodde. Det var kjempeartig å få være med og si sin mening, og være sammen med andre ungdommer med meninger, sier Thea i et intervju med Åndalsnes Avis.

Thea Elise Gråberg er også nestleder i ungdomsrådet i Rauma, men siden det siste rådet ble valgt for halvannet år siden har det vært liten eller ingen aktivitet. Dette ønsker nå Thea å gjøre noe med.

Hun vil at ungdommene i Rauma skal engasjere seg mer i sin egen hverdag og i de sakene som er viktig for ungdommer, og hun påpeker samtidig at de unge bør få mer reell medvirkning i saker og politikk som angår dem og hverdagen deres.

- Jeg føler at ungdommene i Rauma ikke alltid har den sjansen. Derfor ville jeg dra hit til til Ungdommens fylkesting og snakke vår sak, sier Thea, som bl.a. kritiserer Rauma videregående skole for at skolen i liten grad har lyttet til ungdommene sine innspill når prøveprosjektet «Vurdering uten karakter» ble startet opp i høst.

– Vi må ha noe vi skulle sagt. Dette er vår utdanning. Stemma vår kommer ikke alltid fram, sier Thea Elise Gråberg, og signaliserer med det et mot og engasjement som de voksne i større grad må forholde seg til i tida som kommer.

Vi gratulerer Thea og Rauma med at vi nå har fått en ny og modig stemme inn i den offentlige debatten. Vi håper at hun vil få flere ungdommer med seg på laget, og at voksensamfunnet i større grad blir inspirert og påvirket av ungdommenes innspill.


Thea (17): Vi ungdom må få mer medvirkning. Jeg føler at vi ikke har en stemme

Thea Elise Gråberg representerer Rauma under helgas Ungdommens fylkesting.Rektor om prøveprosjekt: Det er riktig, elevene har ikke fått påvirke så mye

Rektor Eva Leergaard ved Rauma videregående skole medgir at prøveprosjektet er igangsatt uten at elevene har fått påvirke så mye.