Leder lørdag 10. november 2018

Vinner med tiltakslyst og reiselivsinspirasjon

"Lederen i Rauma kraftfond påpeker at årets prisvinner nærmest overoppfyller kriteriene til næringsprisen, og at hans utholdenhet for å skape næring og arbeidsplasser er til stor inspirasjon for andre gründere - ikke minst innen reiselivet."

Edmund Meyer (t.v.) er tildelt Rauma kommunes næringspris for hans innsats for å bygge opp reiselivsbedriften Trollstigen camping og gjestegård.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Edmund Meyer ved Trollstigen camping og gjestegård er tildelt Rauma kommunes næringspris for 2018, med fokus på hans store innsats innen reiselivet, og for å skapt en lokal bedrift med over 60 deltidsstillinger og fire helårsstillinger, med en omsetning på over 30 millioner kroner i 2017.

Edmund Meyer er gründer i blodet, og begynte allerede som 11-åring med å skape sin egen bedrift med salg av poteter og grønnsaker. – Jeg fikk min egen bankkonto da jeg var 11, og den fikk jeg lov av foreldrene mine til å styre sjøl, forteller Meyer.

Juryen peker i sin begrunnelse på at Edmund Meyer har sørget for at reiselivsbedriften hans i Isterdalen har hatt en blomstrende utvikling, og at det arbeidet som prisvinneren har lagt ned i stor grad har bidratt til å gjøre Rauma til en attraktiv reiselivskommune.

Lederen i Rauma kraftfond påpeker at årets prisvinner nærmest overoppfyller kriteriene til næringsprisen, og at hans utholdenhet for å skape næring og arbeidsplasser er til stor inspirasjon for andre gründere - ikke minst innen reiselivet.

I tillegg til å uttrykke stor glede og stolthet over prisen, ønsker årets prisvinner å bruke utnevnelsen også til å fokusere på det han beskriver som «byråkratiet» med stor B, som han mener stikker kjepper i hjulene for folk som har tiltakslyst og gründerånd, mer enn å tilrettelegge og hjelpe til.

– Vi ønsker å bidra til å skape vekst og enda flere arbeidsplasser i Rauma, også helårsarbeidsplasser. Men det vi har fått til har vi greid på tross av og ikke på grunn av byråkratiet, sier Meyer.

Årets næringspris i Rauma er en hyllest til en reiselivsgründer med stor utholdenhet og gjennomføringsevne. Vi stiller oss i rekken av gratulanter, og mener det er bra at juryen har valgt en vinner fra en næring som vil ha stor betydning for vår kommune i årene som kommer.

Samtidig håper vi at bildet som årets prisvinner bruker for å beskrive «myndigheter og byråkrati» ikke er det bildet gründere flest opplever. For det er nettopp folk med tiltakslyst vi trenger. Også i Rauma.