Derfor publiserer vi ikke skattelistene

"Tallene som framgår av skattelistene viser bare at noen tjener- eller har mye penger – de forteller ikke særlig mer."

Du kan søke sjøl: Det er fullt mulig å søke i skattelistene, men vedkommende vil da få en melding om hvem som har søkt på ham.  Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

At Åndalsnes Avis velger å droppe skattelistene, betyr ikke at vi ikke ser verdien av åpenhet rundt skattelistene.

Leder

For fjerde år på rad går Åndalsnes Avis motstrøms, når vi igjen velger å ikke publisere skattelistene for Rauma, verken på nett eller på papir. Vi mener at tallene fra Skatteetaten ikke gir et korrekt bilde av den personlige økonomien til innbyggerne i Rauma. Tallene som offentliggjøres fra Skatteetaten blir mer villedende enn veiledende.

Onsdagens årlige offentliggjøring av skattelistene viste at Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann i formue med en likningsformue på over 20 milliarder kroner. Han betaler 175 millioner kroner i skatt. Netto inntekt er kr 0. At han som i skattelistene framstår som Norges rikeste mann står uten netto inntekt, er med og understreker hvor vanskelig det er å skulle lese listene og ta dem seriøst.

Åpenhet rundt norske innbyggeres skatteopplysninger er viktig for det norske demokratiet. Det er med og styrker tilliten til skattesystemet i Norge. Og åpenheten bidrar til at det blir mer synlig om folk sniker unna skatt. Derfor er det viktig at media, og du og jeg, kan søke fritt i inntekt, skatt og formue blant norske borgere.

Når vi likevel velger å ikke publisere listene som ble tilgjengelig onsdag, er det fordi at tallene som framgår av skattelistene viser bare at noen tjener- eller har mye penger – de forteller ikke særlig mer. Ikke engang rekkefølgen på listene er til å stole på. Det eneste som er sikre tall, er hvor mye skatt personer er utliknet til å betale. Det forteller hvem som bidrar, og hvor mye hver enkelt skattyter bidrar med.

At Åndalsnes Avis velger å droppe skattelistene, betyr ikke at vi ikke ser verdien av åpenhet rundt skattelistene. Det er viktig at offentligheten får innsyn og at media kan drive undersøkende journalistikk med grunnlag også i opplysninger fra det offentlige registeret. Men vi synes samtidig at det er viktig at media bruker tallene til mer enn lett underholdning. For det er fullt mulig å drive kritisk og undersøkende journalistikk med basis i tallene uten å presentere skattelistene i en slik form som har vært vanlig.