Leder tirsdag 6. november 2018

Krevende prosess for KrF, hvordan påvirkes Rauma?

"Det lokalpolitiske landskapet må tegnes med nye blyanter om KrF skulle bli preget av indre rivninger nasjonalt."

Arne Hop er varaordfører for KrF i Rauma, og har nå signalisert at han takker av etter 20 år i lokalpolitikken. Hvem vil overta, og vil partiet lokalt preges av nasjonal uro?  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Siden KrF-leder Knut Arild Hareide i slutten av september gav Kristelig Folkeparti sitt råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har partiet vært inne i en svært krevende prosess som har fått voldsomt mye oppmerksomhet.

I flere uker i strekk har KrF vært et hovedtema i det nasjonale nyhetsbildet. Ett av de spennende spørsmålene sett fra et lokalt ståsted, er om det som nå har skjedd i KrF nasjonalt også vil få betydning for partiet i Rauma.

Hvordan vil det eventuelt virke inn på den forestående nominasjonsprosessen i Rauma KrF, og vil det i neste omgang også kunne påvirke utfallet av Rauma-valget neste høst?

Nå er KrF inne i en krevende periode med sjølransakelse og diskusjoner i kjølvannet av partiets ekstraordinære landsmøte på Gardermoen sist uke. Fredag 2. november vil for alltid bli stående som en sentral dato i partiets nyere politiske historie.

Har denne novemberdagen i 2018 ledet KrF til splittelse og uforsonlige leirer i et parti som de siste årene allerede har opplevd stort velgerfrafall? Eller vil partiet kunne slikke sårene på en forsonende måte og samle seg bak det vegvalget partiet nå ønsker?

Vår lokale KrF-nestor og tidligere Rauma-ordfører Nils Valde uttalte i et intervju med Åndalsnes Avis i forrige uke, at han er trygg på at partiet vil greie å samle seg igjen og riste av seg de sårene de siste ukene eventuelt har skapt.

KrF i Rauma er samtidig inne i en krevende periode foran neste års kommunevalg, der en annen nestor i lokalpartiet, Arne Hop, nå har varslet sin avgang. Han har sjøl gitt uttrykk for en betydelig bekymring for den forestående nominasjonsprosessen i Rauma KrF.

Hvem skal overta førsteplassen på KrF-lista i Rauma? Partiet har ingen klare kronprinser, og har samtidig hatt en avgjørende flertallsrolle i raumapolitikken de siste årene. Det lokalpolitiske landskapet må tegnes med nye blyanter om KrF skulle bli preget av indre rivninger nasjonalt og lokale problemer med å finne en ny førstkandidat til partiets Rauma-liste.