Leder lørdag 3. november 2018:

Det må finnes midler til en enklere sikring

Farlig: I torsdagens avis snakket vi med Per Joar Rødhammer og Terje Meyer, som er forbannet over at det ikke gjøres noe med fortauet over jernbanebrua på Øran. Foto: Evy Kavli  Foto: Evy Kavli

At Jernbanebrua fortsatt ikke er utbedret, er en hån mot alle myke trafikanter som daglig bruker den og setter liv og helse på spill.

Leder

Jernbanebrua på Åndalsnes er livsfarlig. At den fortsatt ikke er utbedret, er en hån mot alle myke trafikanter som daglig bruker den og setter liv og helse på spill.


Ingenting blir gjort med det smale fortauet over jernbanebrua på Øran:

– Må det en dødsulykke til?

Det lurer rullestolbrukerne Terje Meyer og Per Joar Rødhammer på. De møter veldig ofte fotgjengere eller syklister som må ut i vegbanen for å komme forbi.

Åndalsnes Avis har skrevet utallige artikler om trafikkfarene på og ved Jernbanebrua. I flere tiår har innbyggerne bedt myndighetene prioritere en utbedring. Brua er skolevegen for mange elever, så både foreldre og skole har over lang tid engasjert seg.

Brua er trafikkfarlig av flere grunner:

  • Gangfeltene på hver side er så smale, at dersom noen møtes, må den ene ut i vegen for å passere. Det kan være livsfarlig
  • Brua ligger i en sving og er uoversiktlig. At en myk trafikant plutselig befinner seg ute i kjørebanen, kan komme overraskende på de kjørende
  • I svingen, i den øverste enden av brua, er det en fotgjengerovergang. Sving og fotgjengerovergang er ingen god kombinasjon

Jernbanebrua, eller Vangsbrua som den egentlig heter, er en del av fylkesveg 64, og er således fylkeskommunal eie. Det betyr at det er fylkespolitikerne som bestemmer om brua skal trafikksikres eller ikke. I dag står sikring av den på 10. plass på fylkeskommunens prioriteringsliste. I kamp med andre prosjekt rundt om i fylket, har den så langt ikke nådd opp. I torsdagens avis setter drifts og vedlikeholdsleder i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen, ord på det når han uttaler at 10. plass er langt ned «når det heller ikke er penger til 1. plassen».


Får ikke skoleskyss for datter i 8. klasse fordi hun er for «gammel»:

– Denne brua er farlig for alle

Therese Tetlie Stangenes stiller spørsmål om jernbanebrua ved Øran er en sikker skoleveg.

Og det er ikke lysning i sikte, heller. Konsekvensen av at Nordøyvegen bygges, er at investeringsmidler for mange år fram i tid beslaglegges. Det gjør at håpet om en snarlig trafikksikring av brua synes mikroskopisk.

Vi kan ikke vente på at det skal skje ei alvorlig ulykke før noe blir gjort. Derfor ber vi ordføreren ta initiativ overfor fylkeskommunen til en mindre kostbar sikring av vegen, som trygger forholdene for myke trafikanter. Dette er også en sak vi forventer at Raumas fylkestingsrepresentanter, Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Yvonne Wold (SV), tar tak i.

Ei enkel løsning kan være å sette opp et rekkverk på den østlige delen av brua, som skiller gangfeltet og kjørebanen. Det gjør at folk, når de møtes, ikke tvinges ut dit bilene kjører, og med det setter livet på spill. Det kan ikke koste så mye.