Leder torsdag 1. november 2018:

Er vi forberedt på de store utfordringene?

Det blir færre unge og flere eldre – også i Rauma.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Dersom Statistisk sentralbyrås (SSB) framskriving av folketallet slår til, vil Rauma om ti år ha 194 færre innbyggere. Og i likhet med fylket som helhet: Befolkningen blir eldre og antall barn og unge synker.


Vi vet at det allerede nå i administrasjon og politiske fora snakkes om utfordringene. Men er Rauma kommune godt nok forberedt på utviklinga?

De ferske tallene fra fylkesstatistikken 2018 burde interessere enhver samfunnsinteressert borger. Dette er et varsel om hvilke utfordringer vi står foran, både i fylket og lokalt i kommunen. Sjøl om folketallsframskrivningene er prognoser, og tallene for mindre kommuner er noe usikre, er det all grunn til å ta inn over seg alvoret. Dette kommer til å bli svært utfordrende, også for Rauma.


Innflytterne redder Rauma

88 babyer født i fjor

Nesten 20 prosent av barna som ble født i Rauma i fjor har foreldre uten familiær tilknyting til Rauma.

De mest oppsiktsvekkende tallene om folketall og framskrivinger til 2028, med et framskrivingsalternativ etter middelalternativet, er følgende for Rauma:
  • Folketallet fra 2018-2028: Minus 194 personer (- 2,6 prosent). Folketallet i Møre og Romsdal er i samme periode ventet å vokse med 9.419 personer (3,5 prosent)
  • Framskriving til 2028: 169 færre i alderen 0–19 år. 296 flere i alderen 67 år og eldre. Tendensen i fylket er den samme; færre yngre og betydelig flere eldre

Hvis tallene slår til, får det betydning både for barnehager og skoler, men ikke minst for helse og omsorg i Rauma. Dagens 1.500 personer som er 67 år og eldre blir til 1.800 i 2028. Det vil bety flere som trenger hjelp og færre til å dele de økte kostnadene. «Det vil bli eit redusert behov for tenester til yngre, det vil bli færre i såkalla yrkesaktiv alder og det blir langt fleire eldre i nær sagt alle kommunar», skriver Trygve Grydeland, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, i et leserinnlegg i dagens avis.

Kommunen har gjennom mange år jobbet godt og målrettet for å skape vekst og utvikling i Rauma. Det har vært satt inn betydelige tiltak innenfor sentrumsutvikling, tilflytting, reiseliv og næringsvekst. Dette er et arbeid som må fortsette, sjøl om folketallsutviklinga synes å gå feil veg de neste ti åra. Vi må strekke oss etter at det fortsatt skal være godt å bo og arbeide i Rauma.