Leder tirsdag 9. oktober 2018

Det er behov for flere lærlingeplasser

"Norske bedrifter kan ikke bare rope på flere fagfolk. Det er et felles ansvar å bidra med enda flere lærlingeplasser."

Mange bedrifter har noe å lære av Åndalsnes Bilverksteds holdning til lærlinger.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Det er gledelig å se at antall lærlingekontrakter øker for tredje året på rad. Likevel er det for få bedrifter som tilbyr lærlingeplasser. Flere bedrifter enn i dag er nødt til å ta et samfunnsansvar dersom det skal utdannes flere med riktig kompetanse i Norge.

Det er i flere bransjer et skrikende behov for flere fagarbeidere. Dette understrekes og dokumenteres av NHO, som årlig kartlegger kompetansebehovet blant sine medlemsbedrifter. Årets undersøkelse viser at seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. «Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere», skriver NHO.

Først og fremst er det personer med håndverksfag som det er manko på i norsk næringsliv. 62 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse, spesielt innenfor teknikk- og industriell produksjon, bygg og anlegg og elektrofag.

Men norske bedrifter kan ikke bare rope på flere fagfolk. Det er et felles ansvar å bidra med enda flere lærlingeplasser.

Mange av yrkesfagene har slitt med lav søking, blant annet på grunn av manglende status. Men holdningene synes heldigvis å være i ferd med å endre seg. Nå er det flere enn før som søker seg til yrkesfagene, framfor å ta ei høgere utdanning. Det bidrar til ytterligere å øke behovet for lærlingeplasser.

Det er med tilfredshet vi konstaterer at tilgangen på lærlingeplasser i Rauma er god. Astrid Berild, daglig leder ved Rauma og Vestnes opplæringskontor, sier til Åndalsnes Avis det tidligere år stort sett ikke har vært veldig stor rift om læreplassene i Rauma: – Vi har faktisk ofte hatt ledige lærlingeplasser, og vi har måttet gå aktivt ut for å finne folk til våre bedrifter, forteller hun.

I forrige uke hadde vi en reportasje fra Åndalsnes Bilverksted, som siden 1998 har hatt 11 lærlinger i bedriften, og nå har to nye lærlinger begynt i bedriften. Åndalsnes Bilverksted sier selv at de gjør dette for å sikre rekrutteringa. Men vi tror de også med å hente inn kompetansearbeidskraft også får et konkurransefortrinn.