Leder lørdag 15. september 2018

Et gledens vedtak for Måndalen

"Med en så massiv motstand i folket ville et vedtak om å legge barnehagen ved skolen virket provoserende"

Slik blir nye barnehagen i Måndalen.  Foto: Skisse: BBW

Med en så massiv motstand ville et vedtak om å legge barnehagen ved skolen virket provoserende.

Leder

Det er all grunn til å juble i- og for Måndalen. Onsdagens vedtak i kommunestyret betyr at det nå blir prosjektering og bygging av en ny barnehage ved idrettsplassen. Det skjer etter lang tids usikkerhet om hvor barnehagen skal ligge. For mens administrasjonen med rådmannen i spissen har innstilt på skoleområdet, har «alle» andre ønsket idrettsplassen.

Vi ser noen fordeler med å lokalisere barnehagen til området mellom omsorgsboligene og Måndalen skole. Å ha alt på ett sted kan gi noen samdriftsfordeler – både faglig og økonomisk. Men det er liten tvil om at området ved dagens barnehage er den aller beste. Her fortjener politikerne ros for å ha hensyntatt det enorme engasjementet blant foreldre og ansatte, og det de har sagt om plassering. Med en så massiv motstand i folket ville et vedtak om å legge barnehagen ved skolen virket provoserende.

For Måndalen er det positivt og helt nødvendig at det blir bygd en ny barnehage. Og som kjent er også en ny skole under planlegging. Det er et stort løft for bygda. Ettersom det nå foreligger et positivt vedtak i kommunestyret om å igangsette prosjektering og bygge for cirka 30 millioner kroner, ser det heldigvis ikke ut til å være flere skjær i sjøen for barnehagen.

Det store spørsmålet nå er imidlertid om det er penger nok til å bygge en ny skole i Måndalen. Det var også grunnen til at Høyre i kommunestyret foreslo å privatisere barnehagen. Med den pressa økonomiske situasjonen som kommunen er oppe i, et stort merforbruk i helse- og omsorg og et usikkert utfall av Helsehuset-rettssaka i lagmannsretten, er det riktig å se på alle muligheter. Men timingen er feil – det er altfor seint.

Det er all grunn til å frykte at dersom Høyre-forslaget hadde blitt vedtatt, ville det bety en utsettelse av saka. Og vi spør oss hvorfor de vil trekke privatiseringskortet «på oppløpssida» i barnehagesaka. Derfor er vi glade for at et enstemmig kommunestyre ønsket idrettsplassen og at flertallet sa ja til å bygge nå.