Leder torsdag 6. september 2018:

Ikke gi vanlige ansatte skylda

"At det ikke er kontroll på hvor mye penger som brukes til ekstrahjelper, er først og fremst et ledelsesproblem."

Merforbruket i helse og omsorg er kommet opp i 15 millioner kroner – ni av dem gjennom sommermånedene.  Foto: Per-Kristian Bratteng

At det ikke er kontroll på hvor mye penger som brukes til ekstrahjelper, er først og fremst et ledelsesproblem.

Leder

Ikke skyld på vanlige ansatte i helsesektoren for merforbruket på 15 millioner kroner i Rauma kommune. At det ikke er kontroll på hvor mye penger som brukes til ekstrahjelper, er først og fremst et ledelsesproblem.

Etter at Åndalsnes Avis fortalte at sjukepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsearbeidere har fått ekstra betalt for å fylle vaktlistene i sommer, har enkelte gjennom sosiale medier trukket litt for raske konklusjoner. Og slikt skjer gjerne i leitinga etter hvor feilen kan ha oppstått.

Det er leit at noen få ubetenksomme gir vanlige ansatte i helsesektoren i Rauma skylda for bonusordningen, som har kostet dyrt gjennom denne sommeren. Bonusordningen er politisk vedtatt og deretter delegert til ledelsen å gjennomføre. Den ble vedtatt av administrasjonsutvalget 12. april i 2010, et utvalg som ifølge møteboka besto av Oddbjørn Wærås (leder), Tove Istad, Wenche Ytterli, Trond Bakke og Edvin Sæther. Og så er den administrativt videreført, og også justert, hvert år siden. Sist gang 3. mai i år.

Med andre ord: Administrativ ledelse i Rauma har med åpne øyne videreført bonusordningen for sommeren 2018.

Det er ikke uvanlig at det gjøres avtaler mellom yrkesgrupper i helsesektoren og ledelsen i kommunene. Særlig i kommuner som sliter med rekruttering til helsesektoren, tar ansatte et ansvar når de går inn og fyller vaktene, spesielt gjennom sommeren, men også andre i utfordrende perioder i året.

Det er mange spørsmål som må besvares før vi kan trekke for bastante konklusjoner. Vi lurer blant annet på hvor mye av merforbruket på ni millioner kroner denne sommeren som kan knyttes til bonusordningen. Og begrunnelsen for å videreføre den for sommeren 2018. Men det som synes helt klart, er at det ikke er sjukepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsearbeidere – vanlige ansatte – som er ansvarlige for at helse og omsorg i Rauma kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi vet at de strekker seg lenger enn langt for at våre sjuke og eldre skal ha det bra.