Leder torsdag 14. juni 2018

Et signal om at de har trua på sentrum

Nå ligger ansvaret for videre utvikling i stor grad hos de private.

Slik ser man for seg jernbanelokket.  Foto: Proess AS

Leder

Gårdeierforeninga på Åndalsnes har store planer. I forrige uke var de i formannskapet og viste nye skisser for et lokk over jernbanen. På lokket tenker de seg parkering og næringsvirksomhet, og de mener man må ta høgde for 200 nye boenheter i sentrum, 300–500 nye parkeringsplasser og 15.000 kvadratmeter forretningsareal. Visjonene vitner om gårdeierne som vil at Åndalsnes videreutvikles. Nå vil de ha avklart om dette er mulig å gjennomføre.

Gårdeiernes utspill må ses i sammenheng med de store investeringene som er gjort i Åndalsnes sentrum de siste fem åra. Vi har fått det nye Kvartal 1, Tindesenteret og Tindekaia – og i vest har Rauma Helsehus med et fantastisk uteområde sørget for at sentrum er utvidet. I tillegg er det brukt store summer for å forskjønne sentrum og regulere parkeringen. Nå gjenstår Strandgata før kommunen er i mål med sitt kjempeløft. Da ligger ansvaret for videre utvikling i stor grad hos de private.

Planene om et lokk over jernbanen har versert i mange år. I 2013 kom den planmessige avklaringen der området ble avsatt til parkering/sentrumsbebyggelse og med en hake der det heter at Jernbaneverket (nå BaneNor) skal godkjenne alle konstruksjoner på og over BaneNors eiendom før byggetillatelse gis. Det er også avklart etter en prosess som Asplan Viak førte mot Jernbaneverket i 2014 og 2015 at det må planlegges for dobbeltspor gjennom skjæringen og at en bokstavelig talt må ta høgde for elektrifisering. Dermed må toppen på jernbanelokket være fire-fem meter over Nedre Jernbanebru, som gjør at brua enten må bort eller ha en heve-/senkemekanisme.

Det er krevende, men mulig å gjennomføre jernbanelokket, hvis man får tillatelse fra grunneier og myndighet, som er BaneNor. Utfordringen blir å gjøre dette til et lønnsomt prosjekt. Vi tror ikke at noen kan forvente at kommunen de nærmeste åra skal bidra med større beløp til forskjønnelse og utvikling av Åndalsnes sentrum. Dermed må private ta kostnaden.

Det er langt fra sikkert at det blir akkurat slik en ser det for seg i dag. Men når de henter fram ideen, foredler den og forsøker å få avklart om den er mulig å gjennomføre, er det et viktig signal fra gårdeierne om ei sterk tru på framtida for sentrum, og om vilje til å utvikle Åndalsnes videre.