Leder lørdag 9. juni 2018

Bygdefolket har vist stor tålmodighet under tunneloppgraderingen

"De uttrykker unisont en lettelse over at kolonnetidene snart er over."

Åsmund Bjørlykhaug lot seg ikke stoppe av stengt tunnel og har de to siste åra brukt båten hyppig mellom Innfjorden og Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

De uttrykker unisont en lettelse over at kolonnetidene snart er over.

Leder

I snart to år har Statens vegvesen hatt ansvaret for å oppgradere Innfjord- og Måndalstunnelen på E136 for å gjøre dem til to av landets tryggeste og mest moderne tunneler. Konsekvensen har vært stengte veger og kolonnekjøringer mellom Åndalsnes og bygdene sørover i kommunen – med de følger det har fått for folk som bruker tunnelene til jobb og for å komme seg på fritidsaktiviteter. I tillegg har tunnelarbeidet skapt utfordringer for de mange transportørene, næringsdrivende og heimesjukepleie som er avhengige av å komme seg raskt fram langs europavegen.

Dem som har merket dette mest, er bygdefolket, som har vist stor tålmodighet. Til dagens Åndalsnes Avis har vi snakket med noen av dem som har vært berørt av anleggsarbeidet og som har måttet endre rutiner og tilpasse livet til kolonnetidene i tunnelene. De uttrykker unisont en lettelse over at kolonnetidene snart er over.

Det er også tydelig at bygdefolket har strekket seg langt når de vet at trafikksikkerheten bedres. For å fylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift er det meste nytt i Innfjord- og Måndalstunnelen: Elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr er byttet. Det er DAB-dekning, vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snuplasser. I Innfjordtunnelen er det i tillegg kameraovervåking, høgtalere, og sammenhengende ledelys. Det er en helt annen opplevelse nå å kjøre gjennom tunnelene.

Sammen med bygdefolket gleder vi oss over at anleggsarbeidet inni Innfjordtunnelen nå er over og at det bare er asfaltering som gjenstår. Det kan bli kolonnekjøring fram til månedsskiftet juni/juli, og det da er fri ferdsel døgnet rundt.

Tar vi med Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen med tilførselsveger, et prosjekt som åpnet i oktober 2015, er store deler av E136 utbedret på strekninga Vestnes-Åndalsnes. Med Innfjord- og Måndalstunnelen, som koster 225 millioner kroner, har staten dermed brukt cirka to milliarder kroner. Det er fantastisk. Men det er fortsatt to flaskehalser på strekninga som nå må få prioritet: Måna bru og vegen gjennom Måndalen, samt vegen forbi Veblungsnes. Der haster det med en utbedring.