Leder lørdag 14. april 2018

Limet i bygda gjennom 100 år

"Isfjorden idrettslag har ikke bare fostret idrettsutøvere som har hevdet seg på verdensarenaer."

Marianne Brevik og Rolf Hermann Bjerkeli.  Foto: Tormod Lien

Få – om noen – andre idrettslag i kommunen favner så vidt og engasjerer så mange.

Leder

Isfjorden Idrettslag har hatt en viktig og sentral rolle i Isfjorden og bygdene rundt helt siden starten i 1918. Aktivitetene og fellesskapet har gjennom 100 år vært limet i bygda, og med dette har idrettslaget vært av stor betydning for at så mange har valgt å bosette seg i Isfjorden – og at de trives der.

Hvis vi ser større på det: Lag, foreninger og organisasjoner har spilt en sentral rolle i norsk samfunnsliv. I en rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skrevet av Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Trygve Gulbrandsen, dokumenteres den frivillige sektors rolle.

I rapporten drøfter de tesen i sluttboken fra den norske Makt- og demokratiutredningen om at omstrukturering av sivilsamfunnet har bidratt til en forvitring av den demokratiske infrastrukturen. «De frivillige organisasjonene spiller en annen rolle enn tidligere, men alle trekk peker ikke nødvendigvis i en negativ retning», skriver de.

Lokalt har Isfjorden idrettslag en sentral rolle. Få – om noen – andre idrettslag i kommunen favner så vidt og engasjerer så mange. Og det har de altså gjort gjennom 100 år.

Når idrettslaget lørdag kveld inviterer hele bygda på bursdagsfeiring, er det for å markere fellesskapet; at de er som et tre «med røttene godt planta i isfjordsjorda, med en sterk stamme av medlemmer som jobber for laget», som det heter i jubileumsboka for idrettslaget.

Isfjorden idrettslag har ikke bare fostret idrettsutøvere som har hevdet seg på verdensarenaer. De har samtidig bidratt i folkehelsearbeidet, skapt trivsel og samhold, bidratt til inkludering og skapt gode rollemodeller. Her har hele bygda fått utfolde seg kulturelt, sosialt og fysisk.

Vi gratulerer Isfjorden Idrettslag med 100-årsdagen og ønsker god feiring.