Leder torsdag 8. mars 2018

"Hvis ikke private bedrifter hadde åpnet opp lommeboka, ville det bortimot være umulig å opprettholde det allsidige tilbudet"

"Det er helt avgjørende at lag og organisasjoner får pengestøtte fra private givere."

Aksel Berget Skjølsvik i ÅIF får penger til et bedre tilbud for barn og unge. Til høgre Kroken-sjef Pål Amundsen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Vi er privilegerte som har en slik bredde av aktivitetsmuligheter for alle aldersgrupper. Det gjør livet ved siden av skole og jobb meningsfylt.

Leder

Det er helt avgjørende at lag og organisasjoner får pengestøtte fra private givere. Hvis ikke private bedrifter hadde åpnet opp lommeboka, ville det bortimot være umulig å opprettholde det allsidige tilbudet av idrett og kultur i kommunen vår. Det ville gjort Rauma fattigere.

Vi er privilegerte som har en slik bredde av aktivitetsmuligheter for alle aldersgrupper. Det gjør livet ved siden av skole og jobb meningsfylt. Vi kan dyrke våre interesser, og enten man spiller i skolekorps, driver med karate eller friidrett, så er idretts- og kulturtilbudene et solid bidrag til en bedre helse for kommunens innbyggere. Fritidstilbudene gir oss kort sagt et bedre liv.

Det kjekt å se private bedrifter ta et ekstra ansvar for å gjøre lokalsamfunnet bedre og rikere. I dagens avis skriver vi om Kroken Gruppen AS, som gir 100.000 kroner. De har fordelt pengene på fem lag/organisasjoner: Åndalsnes IF, Åndalsnes og Isfjorden Skolekorps, Måndalen IL Friidrettsgruppen, Holmemstranda IL og Isfjorden IL Allidrett.

– Vi er en betydelig aktør, så vi må bidra litt, sier Kroken-sjef Pål Amundsen om hvorfor de setter av en årlig sum til sponsing.

Sjøl om det ikke er noen selvfølge at private bedrifter bidrar med midler, så er sponsing en utgift til inntekts ervervelse. Lokalt næringsliv får tilbake i rikt monn når folk trives og vil bo i Rauma. Dessuten er pengene et betydelig bidrag for å redusere dugnadstrøkket som mange foreldre kjenner på.

All ære til Kroken Gruppen AS for at de deler ut penger. Men de er heldigvis ikke alene om å gi til lokalmiljøet. Lokale bedrifter deler årlig ut millioner av kroner av sitt overskudd til lag og foreninger, og er med det med på å opprettholde et aktivt lokalsamfunn. De fortjener en stor takk. Mange klubber som får sponsormidler ville knapt nok ha overlevd uten disse pengene.