Leder tirsdag 13. februar 2018:

Framtidsdrømmen for Isfjorden skole

Rektor Kim Hugo Nyheim, skoleelev Rakel Heen, FAU-leder Bente Heen og leder av elevrådet, Emma Erlandsen.   Foto: Evy Kavli

Leder

Det er en spennende prosess det nå inviteres til ved Isfjorden skole. Arbeidet med å lage en visjon kan bidra til større forståelse for skolens rolle, skape stolthet og forsterke eierskapet til det som er en institusjon i lokalmiljøet. Derfor synes vi det er spenstig at skolen og foreldrene nå går sammen om å peke på hva skolen er og skal være.

Det er i arbeidet med plattformen «Den gode skole» at ideen om en visjon har kommet. – Vi ønsker å få frisket den opp litt med et slags slagord, en visjon, som kan fortelle oss sjøl og andre, akkurat hva vi er og hva vi vil bli. Vi vil skape stolthet for skolen vår, sier rektor Kim Hugo Nyheim.

En visjon er ifølge Cappelen Damm «et bilde av en framtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags framtidsdrøm.»

Vi tar for gitt at så godt som alle i Rauma kjenner til kommunens visjon «Verdens beste kommune for naturglade mennesker». Og at stadig flere også utenfor kommunegrensene har hørt om setningen og kan assosiere det med Rauma, er et tegn på at den fungerer etter hensikten. Visjonen har blitt trukket fram av flere som en av landets beste visjoner for en kommune.

Arbeidet med Raumas visjon har vist hvor viktig det er både med forankring og profilering. Like viktig som å lage en god visjon, er å sørge for at folk kjenner til den. I Isfjorden skoles tilfelle nærmiljøet, elever, lærere, foreldre/foresatte. En god visjon er lett å forankre, og den må vise veg.

Vi er enig med rektoren når han uttaler at prosessen er viktigere enn resultatet. For hvis man får til et godt arbeid med å lage en visjon for Isfjorden skole, kan den bevisstgjøre både skoleansatte og foreldre på hvilken viktig rolle skolen har, først og fremst som læringsarena, men også som en arbeidsplass og som et sosialt samlingssted i bygda. Utfordringen i første omgang blir å skape entusiasme rundt visjonsarbeidet.

Det er laget mange visjoner, både på skoler, kommuner og i bedrifter. Erfaringen viser at hvis visjonen skal ha noen verdi, kan ikke resultatet puttes i en skuff. Da må man gjøre som rektoren planlegger, dersom resultatet blir godt: Å henge den opp på veggen så alle ser den hver eneste dag. Det må bli noe som alle jobber etter.

Vi er spente på hva ansatte og foreldre finner ut sammen.