Leder 6. februar 2018:

Vi kan lære av Martins vurderinger

"Det er flere som burde gjøre som Andersen, og være åpne om vurderingene de gjør i fjellet. "

Delte erfaringer: Martin Andersen ble skadd i skredet onsdag ved Gjuratind. Han får ros for å dele sine erfaringer. 8Foto: Privat  Foto: Privat

Det handler om å ikke være så sjølsikre, men utvise djup respekt for naturkreftene. Gode diskusjoner kan bevisstgjøre flere om hvordan en skal unngå å havne i farlige situasjoner.

Leder

Fredag ettermiddag på åa.no, og i lørdagens papiravis, kunne du lese den dramatiske historien om Martin Andersen fra Lillehammer, som ble tatt av et snøskred ved Gjuratind. Historien er et nytt eksempel på hvor små marginer det er mellom liv og død og hvor heldig Andersen var, tross alt, da uhellet først var ute. – Gullhår og englevakt, sa han fra sjukesenga.


Lensmannen i Rauma:

– Vær ydmyk, skaff info

Rauma-lensmann Roar Hilde gleder seg over at stadig flere går i fjella våre. Men han ser også at dette gir noen utfordringer: Ikke alle er ydmyke nok til å skaffe seg kunnskap nok på forhånd om området de skal gå i.

Skredet skjedde onsdag i forrige uke, og fredag skrev Andersen en lang post på Facebook, der han fortalte om den skremmende, smertefulle og nær døden-opplevelsen. Og han beskrev inngående om sine vurderinger – ikke for å forsvare hva hadde gjort, men som han sa; for at andre skulle lære av det.

«Jeg vil bare skape klarhet i hva som skjedde og hva som ble gjort og jeg forstår at det er folk som vil være uenig i valg og tanker. Men uansett, jeg vurderte feil og det gikk galt. Jeg hadde ubeskrivelig flaks da ulykka først skjedde, og jeg håper at både jeg og andre nå kan lære av det», skriver han.

Den sjølransakende posten hans har stort sett blitt svært godt mottatt blant andre fjellfolk. De aller fleste uttrykker takknemlighet for at han deler informasjonen med andre slik at andre kan lære. For Andersen innrømmer feilvurdering, han er skamfull, flau og lei seg overfor folk rundt seg.


Martin (30) ble tatt av skredet på Gjuratind: - Jeg hadde ubeskrivelig flaks

– Følelsen av å være i et ras var for meg merkelig. I den første fasen prøvde jeg å ha kontroll, svømme og stoppe.

Det er flere som burde gjøre som Andersen, og være åpne om vurderingene de gjør i fjellet. For vi tror det er mange nestenuhell der ute som andre kunne lært av. Det handler om å ikke være så sjølsikre, men utvise djup respekt for naturkreftene. Gode diskusjoner kan bevisstgjøre flere om hvordan en skal unngå å havne i farlige situasjoner.

I dagens avis har vi et intervju med Rauma-lensmann Roar Hilde. Lensmannen er sjøl en ivrig friluftsmann som liker å bruke fjella. Han har et godt råd til det stadig økende antallet fjellfolk: De må være ydmyke nok til å skaffe seg kunnskap om lokale forhold. For det handler om det aller viktigste: Å ikke bli tatt av skred.

Og så kan det i flere sammenhenger enn dette være verdt å huske, at sjøl om det går bra, så trenger ikke det bety at en har gjort riktige vurderinger.