Leder lørdag 13. januar 2018

Legg nok penger på bordet til Posten

Ikke kutt mer: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha postomdeling annenhver dag. Det er ikke holdbart for utkants-Norge.Foto: Mariam Butt / NTB scanpix  Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Dette løser en ikke med et styrket digitalt posttilbud.

Leder

Det går i feil retning når regjeringa styrer mot postomdeling bare annenhver dag. Taperen på at tilbudet svekkes, er distriktene. Hvis Posten gjør alvor av forslaget, sørger de for at det er enda en grunn til ikke å bosette seg i utkants-Norge.

Regjeringen foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. Årsaka er fallende postvolum på grunn av digitaliseringa, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens. «Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenliknet med post fem dager i uka», skriver Fri Fagbevegelse.

Det har over flere tiår vært en sentraliseringstrend i Norge. Stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder, mens bygdene tappes for innbyggere. Vi mener ikke at myndighetene skal tvinge folk til å bo i distriktene. Men vi savner flere målrettete tiltak for å gjøre det mer attraktivt å bosette seg utenfor byer og tettsteder. Skal hele landet tas i bruk, må også infrastrukturen være deretter.

Ett av verktøyene er subsidiering for å sørge for at ikke-lønnsomme men nødvendige fellestilbud opprettholdes. Kollektivtransport som ferjer og busser er eksempel på det. Og for å opprettholde landbruksnæringen, får bøndene blant annet produksjonsstøtte.

Også Posten blir subsidiert for å kunne opprettholde ulønnsomme ruter. I statsbudsjettet foreslo regjeringa å bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uka i 2018. Dette var 540 millioner kroner mindre enn det Posten ba om.

De nye, foreslåtte endringene i Posten vil ramme distriktene mest. Dette rammer folks tilgang til viktige postforsendelser som pakker og medisiner. Dette løser en ikke med et styrket digitalt posttilbud. Dessuten: Mange i mer grisgrendte strøk har ennå ikke et utbygd bredbånd som gjør at de på en tilfredsstillende måte kan ta i bruk digitale posttjenester. Vi mener regjeringa må legge mer penger på bordet for å opprettholde postomdeling på hverdagene.

Leder