Leder 11. januar 2018

Vågstranda lekker to av tre matkroner

"Ropet fra Vågstranda om å bruke dem, er noe vi også hører fra andre bygder."

Daglig leder Jannike Angvik ved Nærbutikken Vågstranda ber folk være bevisste hvis de ønsker en dagligvarebutikk i lokalmiljøet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Når butikken er borte, kan det være for seint å snu.

Leder

Dagligvarebutikken er hjertet i lokalsamfunnet. Forsvinner butikken, kan det være første steg mot fraflytting. Derfor er det så viktig at innbyggerne hegner om butikken sin og bruker den.

I tirsdagens Åndalsnes Avis snakket vi med ledelsen ved Nærbutikken Vågstranda. De har sett en nedgang i omsetningen i 2017 på 5,5 prosent i forhold til 2016. Det er i seg sjøl ikke truende for eksistensen, men som daglig leder Jannike Angvik sa det da vi spurte om butikken kan forsvinne: – Hvis nedgangen fortsetter hvert år framover, så kan det være en fare for det.

Det er derfor at Angvik og styreleder Ole Kjell Talberg nå ber folk bruke nærbutikken. – Nærbutikken er en livsnerve og en møteplass, sier Talberg om den samfunnsmessige verdien.

Ropet fra Vågstranda om å bruke dem, er noe vi også hører fra andre bygder. Men også der jobber bygdefolk gjerne på Vestnes, Åndalsnes eller Molde. Og når arbeidsdagen er ferdig, handler mange matvarene sine på veg heim. Og da er det ikke alltid at det er deres egen nærbutikk blir valgt. Konsekvensen er handelslekkasje. Men når butikken er borte, kan det være for seint å snu. Da er det for seint å kople inn bevisstheten.

De siste omsetningstallene fra varehandelen vi har, fra 2014, viser at hver raumaværing i snitt bruker knapt 40.000 kroner på matvarer i året. I grunnkretsene Våge og Hjelvik tilsier innbyggertallet et potensial for dagligvarehandel på 17,2 millioner kroner. Når vi vet at Nærbutikken Vågstranda samme år omsatte for 6,5 millioner kroner, er konklusjonen at bare 37 kroner av hver hundrelapp havner i kassa på nærbutikken. Matvarelekkasjen er på 10,7 millioner kroner.

Vi har også sett på tallene for Verma Nærbutikk AS. Salgspotensialet ut fra folketallet i grunnkretsene Verma og Marstein er på 6 millioner kroner; omsetningen i 2014 var på 2,3 millioner kroner. Handelslekkasjen er formidabel, nesten 4 mill. kr.

Skal bygdene overleve, må folk bruke nærbutikkene. Men det fordrer samtidig at butikkdriverne strekker seg langt for å være konkurransedyktige både på pris, utvalg og åpningstider.