Leder tirsdag 9. januar 2018

Holdningsskapende arbeid må fortsette

"For det er fortsatt langt igjen til visjonen om null drepte i trafikken."

Bedre tall: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kan fortelle om stadig færre omkomne i trafikken.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Pedersen, Terje

Hvis målet om null drepte i trafikken skal nås, må menn i denne aldersgruppa temmes.

Leder

Sjøl om dødstallene i trafikken i Norge går ned hvert eneste år, må det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet fortsette med uforminsket styrke. For det er fortsatt langt igjen til visjonen om null drepte i trafikken.

Det er en lettelse å se at det blir stadig færre trafikkdrepte her i landet. I fjor omkom 107 personer, som er 28 færre enn året før. Og det er det laveste antallet trafikkdrepte på 70 år. Det går heldigvis i riktig retning.

Men bak tallene på 107 drepte (76 menn og 31 kvinner) og 620 hardt skadde, ligger det mye sorg og smerte. I vårt fylke var det i fjor sju personer som mistet livet – en økning på to fra året før.

Det er flere grunner til at antallet trafikkdrepte går ned på landsbasis, til tross for at det er stadig flere biler på vegene. Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Statens vegvesen, mener bedre veger, bedre biler og mer fornuftige trafikanter er de viktigste årsakene til at færre omkommer i trafikken. – Dette er summen av det som skaper en tryggere situasjon, sier Gustavsen.

Men det er flere grunner til at vi opplever færre alvorlige trafikkulykker. Blant annet har vi over flere år i vårt fylke sett at Vegvesenet, Trygg Trafikk, politiet og fylkeslegen har samarbeidet for å få bort mange som er uskikket til å være bilførere. Mange som har problem med rus, helse og medisiner blir fratatt førerkortet. Dette har gjort det tryggere for andre trafikanter.

Mens ungdom i tidligere år har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken, var det i 2017 flest godt voksne menn som omkom. Dette bekymrer og gjør at en må dreie den holdningsskapende innsatsen mot ei voksnere gruppe mannlige trafikanter, som ifølge vegmyndighetene kjører fortere og tar større sjanser i trafikken. Hvis målet om null drepte i trafikken skal nås, må menn i denne aldersgruppa temmes.