Leder lørdag 6. januar 2018

Helt avgjørende med de frivilliges innsats

"Det er viktig at også bevilgende myndigheter merker seg kongens tale."

Mange har bidratt: 36.000 strips skulle festes. Da måtte det mange hender til for å komme i mål med kunstisbanen.   Foto: Johnny Haga

Det er viktig at også bevilgende myndigheter merker seg kongens tale.

Leder

Det hadde aldri blitt noen kunstisbane i Isfjorden uten en enorm innsats av et stort antall frivillige som har lagt ned tusenvis av arbeidstimer helt gratis. Vi sender en stor takk til alle dem som gjennom flere år har bidratt for å gi særlig barn og unge et sunt fritidstilbud – og gjennom det har gitt et solid bidrag for å bedre folkehelsa.

Det var lørdag før nyttårsskiftet at skøyteanlegget i Furulia i Isfjorden ble offisielt åpnet. Dermed har Isfjorden og Rauma det eneste kunstisanlegget i fylket, og inntil den nye ishallen, Arena Nordvest, i Kristiansund åpner seinere i år; det eneste kunstisanlegget mellom Bergen og Trondheim. Det er det all grunn til å være stolt over.

Interessen for aktiviteter på isen har med isanlegget i Furulia fått et oppsving. Og med en kunstisbane ved siden av naturisbanen kan issesongen forlenges. Håpet er å gi et skøytetilbud fra oktober/november til februar/mars.

Kong Harald vet å sette pris på frivilligheten, og i nyttårstalen sa han at vi trenger å minne oss sjøl og hverandre på den gode krafta som tross alt går gjennom verden, som bor i hvert eneste menneske. – Hvert lille samfunn i Norge består av vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten, sa kong Harald. Det var viktig og anerkjennende fra vår konge.

Det er viktig at også bevilgende myndigheter merker seg kongens tale. Helt avgjørende er det at de økonomiske kårene for frivilligheten sikres og bedres. Vi er derfor glade for at en større andel av spillinnsatsen gjennom Norsk Tipping tilfaller lag og foreninger. Tidligere har den såkalte grasrotandelen vært på fem prosent – fra nyttår er den hevet til sju prosent. Det er et godt bidrag til frivilligheten.

Det er helt avgjørende at frivillige bidrar for at eksempelvis skøytebaner, langrennsløyper, fotballbaner, ungdomsklubb, grendehus og turstier skal holdes ved like. Og så kan vi andre som nyter godt av det gi dem anerkjennelse med å gi ros. Det fortjener de, alle sammen!