Leder torsdag 29. november 2017:

Hatefulle ytringer truer demokratiet

Likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm og jurist Anine Kierulf på ombudets årskonferanse 2017.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Problemet er at hver og en av oss har frie tøyler på sosiale medier.

Leder

Hatefulle ytringer på nettet er et betydelig samfunnsproblem. Ikke bare er ytringene og tonen i dem skremmende for enkeltpersoner og grupper mennesker, men de truer også ytringsfriheten, og dermed også demokratiet. Når folk ikke tør ta til ordet i offentligheten av frykt for å bli hetset, må problemet tas på enda større alvor.

Hatytringer har vært et problem i mange år. Regjeringen lanserte i november 2015 en politisk erklæring mot hatefulle ytringer. «Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Vi skal ikke spre eller oppfordre til hat», skriver regjeringa.

Man kan selvfølgelig ikke bare vedta at samfunnsproblemet skal bekjempes uten å følge opp med tiltak. Det må jobbes forebyggende og temaet må holdes varmt for at fordommene skal kunne bekjempes. Denne uka la Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fram en ny rapport om omfanget og karakteren og konsekvensene av hatefulle ytringer på Facebook. Rapporten er den første i sitt slag i Norge.

Og det er alvorlige funn: 53 prosent av norske Facebook-brukere – et flertall av dem kvinner – avstår fra å debattere på Facebook på grunn av den negative tonen i debatten. Av 2.000 kommentarer til like mange nyhetsoppslag fra NRK og TV 2 på Facebook i april og mai i år, er 200 kategorisert som hatefulle, det vil si ytringer som er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende, og som rammer et individs eller en gruppes verdighet, anseelse eller status i samfunnet.

Vi står i fare for at bare noen få, i frykt for å bli hetset, ydmyket eller utstøtt. tør å ytre seg og diskutere på Facebook. Og det er en reell frykt for at de hatefulle ytringene i samfunnsdebatten skremmer folk fra å påta seg politiske verv og bekle politiske nøkkelroller. Da vakler demokratiet.

Hva kan vi gjøre? Det hjelper bare litt med strengere lover. Det hjelper bare litt at nyhetsmediene blir flinkere å moderere nettdebattene. Men problemet er at hver og en har frie tøyler på sosiale medier. Dette ansvaret er det ikke alle som takler. Derfor: Folk må lære å oppføre seg. Så enkelt og så vanskelig.

Leder