Leder tirsdag 24. oktober 2017:

Kjøttprisene kan ødelegge næringa

"Landbruksmyndighetene kan ikke stillesittende se på at ei hel næring kan gå til grunne."

Torbjørn Bruaset fikk åtte kroner for en hel sau.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Åtte kroner for en hel sau høres for utrolig ut til å være sant. Men det er altså fakta i 2017.

Leder

Kjøttprisene til sauebøndene er så latterlig lave, at ei hel næring kan komme til å forsvinne om ikke myndighetene tar et solid grep og gjør hva den kan for å snu dette.

I dagens Åndalsnes Avis kan vi lese om flere sauebønder som bare får småpenger for sauer som er fôret opp gjennom en hel vinter og som har gått ute på beite siden i vår. Halvor Holm på Åfarnes fikk en 50-lapp for to søyer av prima kjøttkvalitet. Han kaller det «helt latterlig». Det er vi helt enig i. Og Torbjørn Bruaset fra Måndalen fikk 21 øre kiloen for ei av søyene han leverte til slakteriet. Det ble knapt åtte kroner for et helt dyr. Det høres for utrolig ut til å være sant. Men det er altså fakta i 2017.

I et leserinnlegg, som først ble publisert i Nationen, beskriver Bruaset sinnsstemningen da han oppdaga hvor lite penger han fikk for dyra som ble sendt til slakteriet: «For få dagar sidan opplevde eg ein av mine største nedturar som sauebonde. Då mottok eg oppgjer for årets lam og slaktesau.»

Man trenger verken være økonom eller landbruksminister for å skjønne at det er umulig å kunne drive lønnsomt med slike lave kjøttpriser. Det de driver med er reint tap, og konsekvensen er at sauebønder er en utdøende rase; de legger ned for slippe å måtte betale for å sende dyra til slakteriet.

Årsaka til de lave kjøttprisene, er en stor overproduksjon av sauekjøtt. Slik var det i 2016 og slik er det i år. Ifølge Nationen lå det 3.200 tonn på lager ved siste nyttårsskifte, og når det er for mye av en vare i markedet, vil man ikke betale så mye for å få mer. Slik fungerer bedriftsøkonomien.

Det er flere tiltak som lanseres av sauenæringen. Ett av dem er å få deres eget samvirke Nortura til å jobbe for å utvikle nye produkt av sau. For det er på det rene at vi spiser for sauekjøtt i forhold til produksjonen. Et annet forslag er å si nei til tilskudd for nye, store fjøs. Og et tredje er å innføre kvotetak for produksjon. Hva som er mest riktig, skal ikke vi ta stilling til, men landbruksmyndighetene kan i alle fall ikke stillesittende se på at ei hel næring kan gå til grunne.

Leder