Leder lørdag 21. oktober 2017

Skal ikke Posten gå med posten?

"Svekkelsen av posttilbudet i distriktene vil for noen være enda en grunn til å velge bort distriktene."

Forsvarer forslaget: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier det ikke er noen skjult agenda i at regjeringen foreslår mindre penger til Posten.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix  Foto: Nesvold, Jon Olav

Hva annet enn å gå med posten skal Posten gjøre? Gå med overskudd?

Leder

Regjeringen presser fram dårligere posttjenester når den ønsker å bevilge mindre penger til Posten. Vi frykter at konsekvensen på sikt kan bli færre dager med postlevering, slik vi har sett i våre naboland; i Danmark er det postomdeling en dag i uka. Da går vi i feil retning. Postomdeling er en statlig oppgave og en del av Norges infrastruktur, og dette må regjeringa ta på større alvor enn den gjør i dag – sjøl om brevvolumet faller.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 har regjeringa foreslått å bevilge 165 millioner til ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester. Det er 540 millioner kroner mindre enn hva Posten mener tjenestene koster. «Neste naturlige skritt i tilpasningen av tjenestetilbudet til markedsutviklingen er reduksjon i antall dager for postomdeling, slik det er gjort i flere andre europeiske land», skriver Posten i sin kvartalsrapport for tredje kvartal.

Regjeringens forslag og Postens antydninger om reduksjon i antall dager for omdeling, er dårlig nytt for distriktene. For det er ingen tvil om at det er de desentraliserte områdene av landet som rammes hardest hvis postombæringen nå skal bli enda dårligere. I fjor var det slutt på lørdagsomdelinga og fra nyttår forsvinner begrepet A-post, som betyr at Posten vil bruke mer enn en dag på å nå fram til mottakeren.

Det er mange som rammes dersom det blir enda færre postomdelingsdager. Blant dem er pasienter og helsevesen, som bruker Posten til å sende pasientprøver, og der regularitet og transporttid er vesentlige faktorer. Det er så langt ikke funnet en tilfredsstillende erstatning.

Men også aviser og deres abonnenter vil rammes hardt. Etter at Posten sluttet å gå med posten på lørdager, har avisene opplevd seinere postgang ellers i uka. Når A-posten blir borte fra nyttår, skal de bruke enda lengre tid. Hva annet enn å gå med posten skal Posten gjøre? Gå med overskudd?

Svekkelsen av posttilbudet i distriktene vil for noen være enda en grunn til å velge bort distriktene. Det er ikke det Distrikts-Norge trenger. Vi forventer derfor at Stortinget legger mer penger i potten og sørger for at Posten får større handlingsrom.

Leder