Leder torsdag 5. oktober 2017

Tar skredfaren på største alvor

"Vi minner NSB om fjellvettregel nr 5: Lytt til erfarne fjellfolk."

Det kom ikke nok nedbør som regn til at det var grunn for å pøse på med vann i fjellsprekkene på Veslemannen.  Foto: Evy Kavli

Det kan bli flere slike hendelser framover mot jul.

Leder

Igjen forberedes det for evakuering, og på nytt er det fare for at Veslemannen skal rase ut. Faregraden er hevet til oransje og det er tatt forholdsregler for både folk og fe. Det er betryggende at både faginstansen NVE, politiet og beredskapsgruppa i Rauma kommune tar situasjonen på største alvor – sjøl om situasjonen er krevende for de involverte.

Under siste nedbørsperiode denne uka kom det ikke nok regn for at NVE skulle igangsette vanning av fjellsprekkene for å framprovosere et skred. På toppen av fjellet kom nedbøren som snø. Dermed sto Veslemannen for stødig til at det var verdt å forsøke med å tilføre vann.

For de 11 beboerne under Mannen, som må evakuere dersom faregraden heves til rødt, er det en påkjenning å skulle vente – både på at de må forlate hjemmene sine, og på at skredet skal komme. Derfor er det riktig at NVE, kommune og politiet følger situasjonen tett, er i god og hyppig dialog med beboerne og har så god oversikt over skredfaren at de kan vente i det lengste med å evakuere folk. Alle håper at fjellet skal kunne rase under så kontrollerte omstendigheter som mulig.

Det som denne uka har skjedd på Mannen, er et nytt bevis på at det er vanskelig å temme naturkreftene. Ettersom det går mot høst, og det kanskje ikke er hensiktsmessig å pøse på med vann i fjellsprekkene, er det en økende fare for at vi må vente til våren og snøsmeltingen i fjellet før NVE igjen kan prøve å få ned Veslemannen. For dem som er berørt er det i tilfelle dårlig nytt.

Men vi merker oss at NVE før vinteren setter inn ikke har gitt opp håpet. Og vi vet fra tidligere år at det kan bli mildvær langt utover høsten og fram mot jul. Det betyr at det kan bli flere slike hendelser framover mot jul.

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at NSB ville stenge Raumabanen for persontrafikk. Det var en uforståelig beslutning og en avgjørelse som syntes tatt uten å konferere med fagfolk. Når NVE mener det er greit å ikke evakuere beboere oppunder Mannen, er det ulogisk at det er farlig å passere med tog. Vi minner NSB om fjellvettregel nr 5: Lytt til erfarne fjellfolk.