Tar sats for en enda større turistsesong

Azuras besøk på Åndalsnes sist torsdag, var startskuddet for sommercruisesesongen.  Foto: Evy Kavli

Mye kan tyde på at reiselivet er på hoppkanten nå.

Leder

Da cruiseskipet Azura la til kai sist torsdag, var årets turistsesong i gang for alvor. Og det ser lovende ut: Antall cruisepassasjerer kan i år passere 100.000. Og det er mye som tyder på at det denne sommeren blir flere tilreisende til Rauma enn det noen ganger før har vært. Det er kjærkomment for hele Rauma, spesielt for handels- og reiselivsbedriftene i kommunen.

Det er selvfølgelig naturen de tilreisende kommer for å se og å oppleve. De fleste vil kjøre Trollstigen. Men lista over opplevelsesmuligheter i vår kommune er lang, og blir lengre. Vi nevner først og fremst Trollveggen, Romsdalseggen, Rampestreken og Raumabanen. Og fra i høst kan vi også føye til Via Ferrata.

Lista over mulige opplevelser i Rauma inneholder en rekke tilrettelagte friluftslivsaktiviteter i en natur som tas i bruk mer og mer i kommersielt øyemed. Så langt er det god kontroll, sjøl om Trollstigenplatået på de aller beste dagene om sommeren ikke klarer å svelge unna all trafikk, og det vurderes lysregulering i Trollstigen. Og det er fortsatt ikke så mange som går Romsdalseggen at det er et uhåndterlig antall. Men også for Trollstigen og over Romsdalseggen går det ei grense.

Politikere og næringslivsledere i Rauma har vært flinke til å utvikle et bredt spekter av tilrettelagte tilbud. Så langt har det skjedd på en varsom måte og innenfor det man kan karakterisere som akseptabel kommersialisering av naturen.

Men utsiktene dersom Rauma lykkes med sin reiselivssatsing, kan bli en stor økning av tilreisende. Mye kan tyde på at reiselivet er på hoppkanten nå; Norge anses som et trygt land å feriere i, opplevelsesferier er «in» og kronekursen gjør at det for utlendinger er rimeligere enn før å feriere i Norge.

En vesentlig større kommersialisering av naturen reiser en rekke problemstillinger. Teknologirådet har i en rapport om framtidas friluftsliv drøftet utfordringene og ber norske myndigheter til «å stimulere til en brei debatt der berørte interessenter, kommersielle aktører og ulike grupper friluftsutøvere involveres.» En slik debatt hilser vi velkommen også lokalt.