Leder lørdag 18. mars 2017:

Viser ansvarlighet med årets oppgjør

Innledet oppgjøret: LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund før årets lønnsforhandlinger startet.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

En for høg lønnsvekst vil svekke konkurransekrafta.

Leder

LO og NHO har i god tid før meklingsfristen kommet fram til enighet om årets lønnsoppgjør i privat sektor. Rammen endte på 2,4 prosent og en innretning som prioriterer lavtlønte. Nivået og ansvarligheten bør flere, som skal ut i lønnsoppgjør denne våren, merke seg.

Årets oppgjør i privat sektor omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer. Offentlig sektor starter forhandlingene i april med forhandlingsfrist 1. mai.

Det er lovende med tanke på lønnsoppgjørene utover våren at tirsdagens enighet har en tydelig lavt- og likelønnsprofil og at LO og NHO her har vist ansvarlighet. Partene er enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvanna krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er altså på 2,4 prosent.

Mange, også i vår kommune, har i løpet av de siste åra måttet gå fra trygge jobber. Enkelte av dem har arbeidet innenfor olje- og gass, men ringvirkningene har også fått følger for mange andre med tilknytning til olje- og gassnæringen. At det fortsatt er en utfordring at deler av norsk industri sliter som følge av oljenedturen, har det vært viktig å ta hensyn til i oppgjøret. En for høg lønnsvekst vil svekke konkurransekrafta og true arbeidsplasser.

Enigheten må bli et tydelig signal både til eiere, toppledere og til andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, som står foran årets lønnsoppgjør: Vi må vise moderasjon slik at vi klarer å gjennomføre den omstillingen i norsk næringsliv som vi nå er inne i.

Det er å håpe at ikke prisene stiger mer enn 2,4 prosent, slik at lønnstakerne også i år ender med en reallønnsnedgang. Lønnsveksten i 2016 ble ifølge NTB den svakeste på 2000-tallet og kanskje den svakeste i hele etterkrigstida. Vi minner om at fjorårets lønnsoppgjør endte på nøyaktig det samme som i år, men at prisstigningen på 3,6 prosent resulterte i svekket kjøpekraft. Prognosen om 1,9 prosent prisvekst i 2017 gir håp om at også lønnsnivået er på riktig veg.