Åndalsnes Avis mener:

Gaver utfordrer uavhengigheten

Lars Wenaas i Wenaasgruppen AS.  Foto: Evy Kavli

Leder

Rauma og dens innbyggere har mye å takke forretningsmannen Lars Wenaas og Wenaasgruppen for. Måndalingens gavmildhet har i Rauma bidratt til både kulturhus, idrettshall og nå sist et helsehus – for å nevne noe. Slik raushet må vi ikke ta for gitt, sjøl om Wenaas forvalter store verdier gjennom sine mange veldrevne selskap.

Vi er overbevist om at Wenaas bare har gode intensjoner med å skjenke milliongaver til sitt eget nærmiljø. Derfor er det også vanskelig å skulle drøfte dilemmaet en stor pengegave er, uten å stå i fare for å bli stemplet som utakknemlig og smålig. Men problemstillingen er for viktig når pengegaver med betingelser utfordrer politikernes integritet og uavhengighet. Da kan gaven havne i gråsona for hva som er akseptabelt å godta for en kommune.

Vi har skjønt at flere politikere har følt på dette i produksjonskjøkken-saka. For da plasseringen av kjøkkenet skulle besluttes, var det én betingelse politikerne måtte overholde for å innkassere pengene: Kjøkkenet måtte inn i samme bygg som det nye helsehuset, hvis ikke trekkes gaven.

Vi ser at politikerne blir dradd i flere retninger og kan spørre seg: Hvordan blir det oppfattet av giveren hvis ikke betingelsene etterkommes? Hva vil kommunens innbyggere si? I sosiale medier spør noen om hva i alle dager flertallet i kommunestyret tenkte da de gjennom vedtaket takket nei til seks millioner. Svaret er at de falt ned på den løsningen de mente var best – sjøl om det lå en gave på bordet verdt seks millioner kroner. Det fortjener flertallet respekt for.

Og det er nettopp betingete gaver til det offentlige fra private som er så vanskelig å håndtere. For lovnader om pengegaver ved et gitt utfall kan være med på å påvirke politikernes beslutninger. 

Sjøl om giveren ikke får økonomiske fordeler med gaven, kan gaven havne i gråsona for hva som er både lovlig og etisk akseptabelt når giveren er en næringsaktør i kommunen. Føler politikerne at de står «i gjeld» til giveren – at det er en forventning om gjenytelse? Og når politikerne skal behandle en sak der giverens næringsinteresser er involvert; klarer de å opptre uten lojalitetsbindinger? I gavesaker har politikerne et særlig ansvar for å opptre ryddig og gjennomføre en åpen saksbehandling - ikke drøfte og debattere bak lukkede dører.