Leserbrev

Er vi villig til å risikere muligheten for å leve gode liv på Nordsida for å spare 790.000 kr i året?

Det merkes at det er er stort engasjement for Eidsbygda Barnehage, på hele Nordsida.

Magnus Gabrielsen er bekymret for fremtiden til Nordsia om barnehagen i Eidsbygda legges ned.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Hvorfor er det det? Det er jo sjølsagt fordi vi alle går og kjenner på at dette ikke bare har veldig store negative konsekvenser for hverdagen til berørte småbarnsfamilier, de negative ringvirkningene er store for hele Nordsida!

Den første konsekvensen vil være lekkasje av elever fra Åfarnes til Isfjorden skole (sånn blir det når storesøskene skal på skolen mens småsøsknene fortsatt går i barnehagen, og foreldrene har arbeidsveien mot Åndalsnes). Det vil i sin tur føre til at fritidsaktivitetene foregår på Åndalsnes, og ikke på Åfarnes. Med synkende tilbud synker også attraktiviteten, og det blir enda mer sannsynlig at potensielle tilbakeflyttere velger en annen destinasjon enn Nordsida og Rauma for å leve de beste årene i livet.

Når kommunedirektøren kommer med sin faglige vurdering, så legges det til grunn at det ikke blir noen negative økonomiske effekter for kommunen. Er det realistisk? Det er estimert en direkte besparelse på 790.000 kr ved å legge ned Eidsbygda Barnehage. Hvor mange potensielle tilbakeflyttere er det verdt å miste for denne prisen? Hvor mange fremtidige arbeidsplasser kan vi risikere å miste for den prisen?

For Rauma kommune er det prinsipielt tre mulige utfall av en nedleggelse av Eidsbygda Barnehage:

  1. Det har ingen eller neglisjerbar effekt på fraflytting, tilbakeflytting og arbeidsplasser. Rauma Kommune får full økonomisk effekt av besparelsen ved nedleggelsen.
  2. Den negative effekten på fraflytting, tilbakeflytting og arbeidsplasser tilsvarer besparelsen ved nedleggelse av Eidsbygda Barnehage. Rauma Kommune får null økonomisk nettoeffekt av nedleggelsen.
  3. Den negative effekten på fraflytting, tilbakeflytting og arbeidsplasser er så stor at den overstiger besparelsen ved en nedleggelse av Eidsbygda Barnehage. Den økonomiske nettoeffekten for Rauma er negativ.

Utfall 1 er 100 prosent usannsynlig. Engasjementet på hele Nordsida burde være mer enn nok til å overbevise enhver tunglært person om at en nedleggelse av barnehagen gjør at vi særlig mister potensielle tilbakeflyttere.

Utfall 2 er mulig, men med en relativt liten besparelse som tross alt 790.000 kr er, så er det fort at vi er over på utfall 3.

Og er det utfall 3 som blir realiteten, så oppnår man jo faktisk akkurat det motsatte av det man egentlig vil.

Nå har vi snart 10 år bak oss med rådmenns og kommunedirektørers forslag om nedleggelse av ungdomsskole og barnehage på Nordsida. Hva har det egentlig kommet ut av dette? Enn så lenge er både Ungdomsskole og Eidsbygda Barnehage i live. Men hva har det gjort med de som vurderer å flytte hit? Og hva har det gjort med oss som bor her? Hvordan hadde det sett ut i dag dersom det i hele denne perioden hadde vært kommunisert en stabilitet og forutsigbarhet i det kommunale tilbudet? Det er vel ikke det faktum at vi fortsatt har drift her som gjør at kommunen er nedsylta i gjeld?

Denne saken handler om et veivalg. Er vi villig til å risikere muligheten for å leve gode liv på Nordsida for å spare 790.000 kr i året? Og hvor trygg er dere som skal stemmer over forslaget på at det faktisk har netto positiv effekt på kommuneøkonomien å legge ned Eidsbygda Barnehage?

Er det familier som ikke vil til Nordsida som er problemet, eller er det vår manglende vilje til å tilrettelegge for å leve gode liv her som er problemet? Hvis kommunestyret stemmer for kommunedirektørens forslag om nedleggelse av Eidsbygda Barnehage, så må man også være ærlig å si at da er man innforstått med at Nordsida i praksis blir å anse som et sted for turister og pensjonister i fremtida.

Hadde kommunen vår vært Tydal, Kåfjord, Tolga eller lignende, så hadde jeg også trodd at problemet faktisk var at ingen eller veldig få ville hit. Men vi er jo Rauma! Vi tiltrekker oss oppmerksomhet fra en hel verden, og småbruk er fortsatt det mest populære søkeordet på Finn. Skal vi ikke ha sjøltillit nok til å tro at vi kan tiltrekke oss nok folk til å våge å si at vi skal opprettholde skoler og barnehager på både Sørsida og Nordsida? La de neste 10 årene bli perioden der ingen trenger å bruke engasjementet sitt på utmattende kamper om opprettholdelse av tilbudet? La oss markedsføre oss som den første kommunen i Norge som har driveplikt på skoler og barnehager. Det er de som tør å gå i motfase som lykkes, ikke de som gjør som alle andre. Naturen vår har gitt oss tidenes beste forutsetning for at vi kan skille oss ut og lykkes. Legger vi på politisk velvilje og langsiktig tenking, så er vi der!

….og husk at steg 1 er å IKKE legge ned Eidsbygda Barnehage.