Leserbrev

Eidsbygda barnehage - Titanic - hvem sover i timen?                   

SVs representant i kommunestyret, Jeanette Desiree Orme, mener Pensjonistpartiet sover i timen. 

Parley Augustsson i Pensjonistpartiet.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Meninger


Nei, Pensjonistpartiet sover ikke i timen. Men når man blir kastet ut av «klasserommet» som jeg ble i siste kommunestyremøte – til tross for at jeg var skriftlig innkalt som vara – Ja, da er det jammen ikke lett å få fremført våre synspunkter som jeg hadde forberedt meg på – også i Eidsbygda barnehage saken.Ett av innleggene var nettopp å foreslå at vi bevarer Eidsbygda barnehage, og hvis SV representanten går tilbake til Formannskapsmøte 14/09/21, vil hun finne at Arne Hoem der, nettopp foreslo på vegne av Pp at barnehagen skulle bevares. Vi foreslo: «Eidsbygda barnehage opprettholdes så lenge de ansatte sammen med kommuneadministrasjonen finner dette forsvarlig. Avstemming: 1 (Pp) for – 8 mot. Samme forslag ble satt fram i Kommunestyret 30/09/21.» Hvem stemte for? Pensjonistpartiet. Ingen andre partier. Var det noen som sov i møtet fra de andre partiene?

Så blir vi møtt med det evige argumentet: Hvorfor foreslår dere ikke inndekning da? Med til sammen over 40 års aktiv deltagelse i lokalpolitikken, ville det kanskje vært en ide å høre på oss i dette og andre forslag fra partiet på endringer i årsbudsjettet: Det er ikke det innleide byrået Momentum, og heller ikke kommunedirektøren som bestemmer budsjettet – det er vi – de folkevalgte. Hvis vi ønsker å prioritere annet enn de nevnte parter, så kan vi forlange at den eller den posten ønsker vi prioritert, og da er det opp til Kommunedirektøren å finne dekning. Selvfølgelig vil det i et stramt budsjett, bety and pengene må tas fra et annet sted i budsjettet – noe som igjen er opp til oss å akseptere.

Jeg minner om at SV tok opp tidlig i denne perioden spørsmålet som vi hadde diskutert før valget- om ikke et politikerutvalg kunne se nærmere på millioner som ikke er spesifisert i det fremlagte budsjettet – dette ble kontant avvist av kommunedirektøren. Man behøver garantert ikke ta av lønnen til ordfører!

Representanten fra SV er tilsynelatende fornøyd med rikets tilstand og seiler gjerne videre – mot isfjellet. Jeg mener at det ikke vil være dumt å prøve å ta hensyn til de korreksjoner i kursen som vi foreslo. Det er jo for eksempel galt når hun hevder at «Vi ser økt tilflytting». I Budstikka lørdag står det at Rauma sliter med innenlands fraflytting. Vi har i 3. kvartal hatt en tilbakegang på 38 til 7.043. Dette kommer på toppen av det famøse vedtaket i forrige periode – godt fulgt opp av de styrende partier i nåværende - da 440 innbyggere forlot Rauma til Vestnes – primært fordi de følte seg oversett og diskriminert av kommunens ledelse.

SV-representanten ser ikke mitt forslag – også tatt opp tidligere – med et styre i Kraftfondet bestående av noen representanter fra kommunestyret med erfaring fra næringslivet, som interessant. Sammen med en fulltids leder der – profesjonell – som vil arbeide for å skaffe nyetableringer her, vil dette være mer på linje med hva vellykkede kommuner har.

Nå hjelper det lite å krangle om bord på et skip som har gal kurs. Jeg mener vi må samle alle gode krefter – lytte til alle røster – uansett parti – for å rette opp kursen og komme vel i havn.