Leserbrev

SFO: Bør ha et likt tilbud til alle barn

Noen av dine venner fra skolen kan være på SFO mens andre må gå. Slik kan vi ikke ha det.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Meninger

Mange av elevene på skolen benytter seg av skolefritidsordingen etter endt skoledag. Men inngangsbilletten er for mange familier krevende å oppfylle, spesielt om en har flere barn og noen søsken i barnehage. Noen av dine venner fra skolen kan være på SFO mens andre må gå. Slik kan vi ikke ha det.

Arbeiderpartiet har ambisjoner om lik mulighet og tilbud for alle barn ved å;

  • Innføre gratis SFO, i første omgang for alle førsteklassinger
  • Arbeide for lavere pris på SFO for alle barn
  • Jobbe for søskenmoderasjon
  • Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv
  • Arbeide for at alle barn får tilbud fra kulturskolen med lav deltakeravgift. Så alle kan bli med

Videre så er det viktig at samarbeidet mellom fagene i skolen og SFO er godt. Med leksehjelp og lek. Bygge opp vennskap mellom barna og stimulere til trivsel og trygghet i hverdagen. Daglig fysisk aktivitet må også være et mål der vår unike natur i Rauma kan brukes.