Leserbrev

MDG + Bonde = sant

Per Jonas Bakke.  Foto: Stig Bruksås

Meninger

Jeg har flere ganger fått spørsmålet: «Hvordan kan du både være gårdbruker og stemme på MDG?».

Tja...

Jeg støttet Miljøpartiet fordi jeg mente det var for lite oppmerksomhet på miljø-/ klimakrisen og jeg ønsket å bedre på partipolitikken.

Og...

Jeg tok over gården for å finne ut om jeg har det i meg å være gårdbruker. Å ta livsverket til mine forfedre videre, i bedre stand til neste generasjon.

Så...

Likheten mellom å være gårdbruker og medlem av MDG lokalt er at det er ensomt, krevende og langsomt arbeid.

Og...

Etter partilederdebatten under Arendalsuka, skjønner jeg at det Sylvi Listhaug kaller venstreradikale sosialistparti, er de eneste partiene som ønsker å gjøre noe med de dårlige vilkårene i landbruket. Partiene med en miljøpolitikk som anerkjenner hvilken risiko klimaendringer har for meg som gårdbruker.

Så det går faktisk helt fint å være gårdbruker og å stemme i solidaritet med: Golfstrømmen, Permafrost, Natur og miljø.

Ofre av brann, flom og uvær. Gårdbrukere som opplever livsgrunnlaget tørke ut/drukne.

Barn, unge, ufødte som ikke enda kan avgi stemme.

For økt selvforsyning.

For norsk mat på norske ressurser.

For store og små gårdsbruk.

Gårdbrukere må som andre planlegge fremover i tid. Kanskje litt lengre. Også til neste generasjon.

Barna mine kommer først. De har det godt nå og jeg ønsker dem en trygg verden fremover.

Derfor stemmer jeg på MDG. Nå når jeg kan. Når det fortsatt betyr noe.

Godt valg.