Leserbrev

Vi mennesker er helt avhengige av naturen rundt oss

Markerer verdens miljødag.

  Foto: Shutterstock / NTB

Meninger

Mange lokallag i Senterpartiet, deriblant Rauma Sp, har tradisjon for å samle inn penger i forbindelse med Miljødagen. Senterpartiet har et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal. Der jobber vi for matsikkerhet, klima og lokaldemokrati.

For hver krone vi samler inn, gir staten ca. 9 kroner, så her har vi mulighet til å gjøre en stor forskjell for mange.

Naturen trenger balanse

5. juni 2021 feires verdens miljødag. I år handler den om restaurering av økosystemer. Vi mennesker er helt avhengige av naturen rundt oss. Det er fra den vi får maten vi spiser, lufta vi puster og selve miljøet vi bor i. Alt dette trues nå av klimaendringer.

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land. Landet rammes stadig av naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Hele 80 % av befolkningen bor på landsbygda, og langt over halvparten av befolkningen jobber i landbruket. Økt temperatur og mer ekstremvær får katastrofale følger for fattige mennesker som er helt avhengige av å produsere sin egen mat. For sårbare grupper er det helt nødvendig å finne måter å tilpasse seg endringene som kommer, og samtidig gjøre sitt for å restaurere naturen de er så avhengige av at skal spille på lag.

Kvinnene er hardest rammet

Enda mer utfordrende er det dersom du er kvinne. Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Klimaendringene bidrar dessuten til å forsterke allerede eksisterende ulikheter og skaper enda større utfordringer for kvinner.

Klimatilpasning gjør det mulig å gjenopprette naturens balanse og sikre at man er bedre forberedt til å møte neste krise. Organisasjoner som Utviklingsfondet jobber på bakken i Nepal og viser konkrete løsninger på klimautfordringene i praksis.

Kunnskap gir muligheter

Når regnsesongen er uforutsigbar og regnmønsteret endrer seg, så forsvinner mye av den nedarvede, lokale kunnskapen med den. Småbønder opplever at den gamle kunnskapen ikke lengre er relevant for det nye klimaet de nå skal dyrke i. Da er det viktig at organisasjoner som Utviklingsfondet jobber for at flere lokalsamfunn skal få informasjon om hva som skjer med klimaet.

Det handler rett og slett om å dyrke på lag med naturen.

Det er på tide å børste støv av det gamle bærekraftsbegrepet om å etterlate jorda i like god – eller bedre – stand enn da vi tok over.

Vi er alle avhengige av at naturen er i balanse.

Rauma Senterparti gir 1000 kr til aksjonen, og oppfordrer så mange som mulig til å være med og støtte aksjonen.